กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ในจังหวัดระยอง ได้แก่ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลปลวกแดง และสาธารณสุขจังหวัดระยอง อาทิ ชุด PPE cover all จำนวน 600 ชุด หน้ากากอนามัย 3M รุ่น N95 สำหรับทางการแพทย์ จำนวน 500 ชิ้น และหน้ากากอนามัย 3 ชั้น จำนวน 2,700 ชิ้น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แกลอรี่