ไอวีแอล มอบชุดเครื่องนอนจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และโรงพยาบาลพุทธมนฑล ในจังหวัดนครปฐม ชุดเครื่องนอนดังกล่าวผลิตด้วยเส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม PET จำนวน 45 ขวด และมีนวัตกรรมเคลือบป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียบนผืนผ้า ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ ขวดน้ำดื่ม PET ใช้งานแล้วที่นำไปรีไซเคิลได้รับการรวบรวมผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรพันธมิตรอย่าง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
แกลอรี่