ไอวีแอลร่วมสร้างแนวคิดที่ยั่งยืนจากขวดพลาสติกPET ในงานเปิดตัวโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ไอวีแอลร่วมเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจรและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขวด PET โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้นำชุมชน นักเรียน ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของพื้นที่สาธิตฯ การบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบ อาทิ ชายหาดปลอดบุหรี่ ทุ่นเก็บขยะ เรือเก็บขยะ นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อนึ่ง ภายในงานได้แจกเสื้อที่รีไซเคิลจากขวด PET ให้กับผู้เข้าชมงานได้สวมใส่ ซี่งผ้าที่ทอจากเส้นใยรีไซเคิลแบรนด์เดจา (DEJA™) ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของไอวีแอล

โครงการดังกล่าวเกิดริเริ่มโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะโขดปอ และชุมชนเนินพระ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นำร่อง พร้อมวางแผนขยายผลทั่วประเทศ สนองตอบนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาขยะทั้งระบบ จากต้นทางจนถึงปลายทาง การดำเนินการจัดการขยะพลาสติกในทะเลแบบครบวงจร หัวใจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง เพียงแค่ทิ้งให้ถูกที่ และลดการใช้อย่างไม่จำเป็น รวมถึงการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน


อสม. กลุ่มจังหวัดระยอง ร่วมใจเรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์ของใช้จากขวด PET

17 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานซีเอสอาร์ ของไอวีแอล ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์ของใช้จากขวด PET ให้แก่อาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มจังหวัดระยอง หรือ อสม. จิตอาสาระยอง และกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมคนรักษ์หัวใจ-เบาหวานโรงพยาบาลระยอง รวมกว่า 50 คน

การใช้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมไปถึงการสร้างรายได้จากขยะประเภทต่างๆ เช่น ขวดพลาสติก PET กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก และทองแดง สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน อีกทั้งยังส่งเสริมการแยกขยะเพื่อรีไซเคิลที่ถูกต้อง

ส่วนกิจกรรมประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้จากขวดพลาสติก PET เช่น กระเป๋าใส่เหรียญ แจกันเอนกประสงค์ โคมไฟประดับบ้าน เป็นต้น มุ่งเน้นความสำคัญของการใช้ซ้ำ หรือนำวัสดุมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับอาชีพเสริมอีกด้วย


เผยแพร่แนวคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2019

16 ธันวาคม 2562

ไอวีแอลร่วมสนับสนุนแนวทางการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนใน “วันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit) 2019” เทศกาลเฉลิมฉลองศิลปะ ดนตรี และชีวิต ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม DIY สร้างสรรค์กระเป๋าเอนกประสงค์น่ารักๆ จากขวด PET เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลาสติกที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ และยังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนผ้ารีไซเคิลจากขวด PET นำไปตกแต่งเวที Creature Stage with Indorama Ventures ซึ่งได้ถ่ายทอดความมุ่งมั่นของไอวีแอลและวันเดอร์ฟรุ๊ตในการส่งเสริมการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เวทีนี้โดดเด่นด้วยสีสันและการจัดแสงที่จะดึงดูดความสนใจไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน เป็นการนำขยะที่ถูกมองว่าทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

ทั้งกิจกรรม DIY และเวที Creature Stage with Indorama Ventures ที่ใช้ประโยชน์จากขวด PET สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่ามากกว่าการใช้งานเพียงครั้งเดียวทิ้ง สอดคล้องกับหลัก 3R ที่ไอวีแอลต้องการปลูกฝังให้เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ได้แก่ Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ตปีนี้จะสามารถนำไปต่อยอดกับสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวันได้


ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย นำทีมซีเอสอาร์ (CSR) จัดกิจกรรมให้ความรู้การรีไซเคิล

04 ธันวาคม 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้รับเกียรติจากมาดาม เอวา ดูบันยอฟสก้า ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย นำทีมซีเอสอาร์ (CSR) ของบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่นักเรียนและบุคลากรกว่า 30 คน ณ โรงเรียนยานุส คอร์ซัค ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เมอร์ซี่ เซ็นเตอร์ หรือมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล โดยมุ่งหวังให้น้องๆ เห็นความสำคัญของการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งสามารถบอกต่อกับครอบครัวและคนใกล้ตัว ช่วยขยายผลให้เกิดวามตระหนักและการปฎิบัติในวงกว้าง

ทั้งนี้ ไอวีแอลเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าดำเนินการในระยะยาว ภายใต้โครงการ 30 ปี เพื่อการรีไซเคิลสู่อนาคต เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจเรื่องการรีไซเคิล PET ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปในระยะยาวและสามารถส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอีก 30 ปีข้างหน้า


อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าสอนน้องแยกขยะพลาสติก ที่ ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย

22 สิงหาคม 2562

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำทีมซีเอสอาร์ลงพื้นที่สอนน้องๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กว่า 1,000 คน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ เรียนรู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภท และสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ในงานวิชาการบูรณาการอาเซียน โดยภายในงาน ไอวีแอลยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิล ซึ่งรวมถึงพลาสติก PET ที่สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติกที่มีประโยชน์ในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสากรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมมอบถังขยะรีไซเคิล และกรงขยะสำหรับพลาสติกรีไซเคิลให้แก่โรงเรียนอีกด้วย


บริษัทย่อยในกลุ่ม อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวดพลาสติก PET ให้โรงเรียนวัดกรอกยายชากว่า

4 กรกฎาคม 2562

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยในกลุ่ม อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวดพลาสติก PET แก่ครูและนักเรียนและโรงเรียนวัดกรอกยายชา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะตั้งแต่ปี 2557 และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก PET แก่คณะกรรมการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


ไอวีแอลจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

4 มิถุนายน, 2562

ทีม CSR ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนหันมารีไซเคิลขวด PET มากยิ่งขึ้นโดยให้นำขวด PET มาแลก ไข่ไก่ ต้นไม้ หลอดดูด และเสื้อรีไซเคิล จากกิจรรมสามารถเก็บขวด PET ได้ถึง 63.1 กิโลกรัม โดยขวด PET ที่เก็บได้จะนำไปรีไซเคิลที่โรงงานจังหวัดนครปฐม


Indorama Ventures Pcl CSR and Sustainability team and provide recycle education pack to Royal Dutch Airline.

22 มีนาคม, 2562

ทีมกิจรรมเพื่อสังคมและหน่วยงานด้านความยั่งยืนของบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มอบชุดความรู้ให้แก่ สายการบินโรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET และร่วมพูดคุยเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน


อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเงินสนับสนุนโครงการ “อสม.ระยองชวนวิ่ง” และออกบูธร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

15 มีนาคม, 2562

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “อสม.ระยองชวนวิ่ง RUN Fast Stop Stroke” จำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลทุกแห่ง และเสื้อวิ่งของโครงการครั้งนี้ผลิตขึ้นจากเส้นใยรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และภายในงานแถลงข่าวบริษัทฯ ได้ออกบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ความสำคัญของการรีไซเคิลขวด PET และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น (สตาร์พลาซ่า) อ.เมือง จ.ระยอง


โรงเรียนวัดชากผักกูด และโรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง 5 จังหวัดระยอง

21 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำน้องๆจากโครงการประกวดวาดภาพ เยี่ยมชมโรงานรีไซเคิล

7 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำน้องๆจากโครงการประกวดวาดภาพ เยี่ยมชมโรงานรีไซเคิล ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดนครปฐม


TIPMSE แจกชุดความรู้ให้โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จังหวัดสตูล

29 มกราคม 2562

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมได้นำชุดความรู้ PET พลาสติกรีไซเคิลได้มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จังหวัดสตูล


อินโดรามา เวนเจอร์ส ออกบูธร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น

12 มกราคม, 2562

12 มกราคม 2562 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกบูธร่วมงานกิจกรรมวันเด็กกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยหัวใจไบโอ" ปลูกฝังแนวคิดการใช้วัสดุชีวภาพการลดปริมาณขยะเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานไอวีแอลร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและความสำคัญของการรีไซเคิลขวด PET พร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัด ณ ลานอเนกประสงค์หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากสุขุมวิท 64 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและรับของรางวัลกว่า 7,400 คน


โรงเรียนวัดสมอคอนจังหวัด ลพบุรี

10 มกราคม 2562