อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าสอนน้องแยกขยะพลาสติก ที่ ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย

22 สิงหาคม 2562

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำทีมซีเอสอาร์ลงพื้นที่สอนน้องๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กว่า 1,000 คน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ เรียนรู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภท และสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ในงานวิชาการบูรณาการอาเซียน โดยภายในงาน ไอวีแอลยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิล ซึ่งรวมถึงพลาสติก PET ที่สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและเส้นใยพลาสติกที่มีประโยชน์ในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสากรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมมอบถังขยะรีไซเคิล และกรงขยะสำหรับพลาสติกรีไซเคิลให้แก่โรงเรียนอีกด้วย


บริษัทย่อยในกลุ่ม อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวดพลาสติก PET ให้โรงเรียนวัดกรอกยายชากว่า

4 กรกฎาคม 2562

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยในกลุ่ม อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบเสื้อรีไซเคิลที่ทำจากขวดพลาสติก PET แก่ครูและนักเรียนและโรงเรียนวัดกรอกยายชา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะตั้งแต่ปี 2557 และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก PET แก่คณะกรรมการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


โรงเรียนวัดชากผักกูด และโรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง 5 จังหวัดระยอง

21 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำน้องๆจากโครงการประกวดวาดภาพ เยี่ยมชมโรงานรีไซเคิล

7 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำน้องๆจากโครงการประกวดวาดภาพ เยี่ยมชมโรงานรีไซเคิล ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดนครปฐม


TIPMSE แจกชุดความรู้ให้โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จังหวัดสตูล

29 มกราคม 2562

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมได้นำชุดความรู้ PET พลาสติกรีไซเคิลได้มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จังหวัดสตูล


โรงเรียนวัดสมอคอนจังหวัด ลพบุรี

10 มกราคม 2562