อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศโปรแลนด์ ได้สนับสนุนเงินจำนวน 770 เหรียญสหรัฐ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน I Liceum Ogólnokształcące im ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในเมือง Włocławek ประเทศโปรแลนด์ เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกสาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีตัวแทนจากไอวีแอล 2 ท่านเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่โรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เราเชื่อว่าการสนับสนุนนี้จะทำให้น้องๆมีอนาคตที่ดีและเป็นพนักงานที่มีศักยภาพในชุมชนของเรา