กรุงเทพฯ, ประเทศไทย –5 สิงหาคม 2557– บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลี
เอสเตอร์แบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก เผยรายได้รวม 125.7 พันล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยมีกำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)เติบโตร้อยละ 44 อยู่ที่ 10.2พันล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตสอดคล้องกัน โดยเติบโตร้อยละ 163 อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทเทียบกับปี 2556

สถานการณ์อุปทานส่วนเกินของ PTA ในจีนยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจวัตถุดิบของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจากการที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการดำเนินงานต่ำกว่าต้นทุนตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการปรับสมดุลของอุตสาหกรรมและผู้ผลิตมีวินัยมากยิ่งขึ้น

“ปี 2557 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจของเรา เรายังคงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของกำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)ของบริษัทฯ” นายโลเฮียกล่าว ความสำเร็จของโครงการเข้าซื้อกิจการบริษัท PHP Fibers เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายไนลอน 6.6 สำหรับถุงลมนิรภัยชั้นนำระดับโลกนั้น นับเป็นก้าวแรกของไอวีแอลในการเข้าสู่ธุรกิจถุงลมนิรภัยและเส้นใยสำหรับยางรถยนต์ บริษัทฯ ยังได้เริ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ภายหลังจากความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดในประเทศไนจีเรีย และจะพัฒนาธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดที่ยังมีช่องว่างและมีศักยภาพในการเติบโตสูง

“บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 อยู่ที่ 12.9 พันล้านบาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ที่แข็งแกร่งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจที่มีการกระจายแหล่งรายได้ ในขณะเดียวกันมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่ผู้บริหารของเรามีความรักและทุ่มเท” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กล่าว

หากท่านต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการได้ที่เว็บไซต์ของเรา
http://indoramaventures.com/th/investor-relations/financial-information/quarterly-mda
หรือดาวน์โหลดงบการเงินของเรา:
http://indoramaventures.com/th/investor-relations/financial-information/financial-statements