กรุงเทพฯ, ประเทศไทย –13 ตุลาคม 2557– บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล จัดสัมมนาในหัวข้อ “ทำความเข้าใจธุรกิจ“ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกีรยติจากคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทการดำเนินธุรกิจ ตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืน


บุคคลในภาพข่าว (จากซ้าย): คุณริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,คุณนวีนสุดา กระบวนรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณพิมานี เอกชัยวรสิน (CPA) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผนกลยุทธ์องค์กร