กรุงเทพฯ – วันที่ 28 ตุลาคม 2557 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล จัดงานแถลงข่าวโครงการ RECO Young Designer Competition 2014 โครงการประกวดการออกแบบที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ ได้ประลองความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ประเภท PET หรือโพลีเอสเตอร์ในการออกแบบ โดยมีคุณอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา รองประธานกรรมการจากกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลของทางบริษัท และคุณริชาร์ด โจนส์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางโครงการ ได้แก่ คุณอภิวัฒน์ ยศประพันธ์ (Style Editor นิตยสารแพรว), คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์ (ดีไซน์เนอร์ Zenithorial และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต (อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และคุณณฤต เลิศอุตสาหกูล (นักออกแบบD.I.Y) มาร่วมพูดคุยและแนะนำเทรนด์ในการออกแบบ ร่วมกับคุณพิตต้า ณ พัทลุง พิธีกรดำเนินรายการ

นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ RECO Young Designer Competition 2014
 

จากภาพ (เรียงลำดับซ้ายไปขวา): คุณพิตต้า ณ พัทลุง, คุณอภิวัฒน์ ยศประพันธ์, คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์, คุณอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา,
คุณ ริชาร์ด โจนส์, อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต และคุณณฤต เลิศอุตสาหกูล