คุณริชาร์ด โจนส์ (ขวา) รองประธานและผู้แทนบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2557 (Sustainability Report Award 2014) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งในปี 2557 มีบริษัทร่วมส่งรายงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 64 บริษัท ทั้งนี้ รางวัลรายงานความยั่งยืน เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม