กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 พฤศจิกายน 2557 – คุณสุจิตรา โลเฮีย (ขวา) กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล เข้ารับรางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2557 (CSR Recognition 2014 ประเภท Rising Star) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมประกวดเป็นปีแรกแต่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย