กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 มกราคม 2558 –บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล หนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประกาศข้อตกลงกับบริษัท Polyplex Europa Polyester Film San ve Ticaret. A.Ş.ในประเทศตุรกี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100ของบริษัทโพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (PTL) และบริษัท Polyplex (Asia) Pte Ltdประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าซื้อโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET แห่งใหม่ กำลังการผลิต 252,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่ใกล้กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

เมื่อรวมเข้ากับกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปีของโรงงาน Artenius Turkpet ที่ได้ประกาศไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Indorama Ventures Adana PET) ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 382,000 ตันต่อปี ส่งผลให้เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกีและในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

นายอาลก โลเฮีย รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กล่าว

“ตุรกีถือเป็นตลาดดาวรุ่งที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในยุโรปและในประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เข้าถึงตลาดยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ การมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดหลักที่สำคัญจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายในลำดับต้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม” นายโลเฮียยังกล่าวอีกด้วยว่า “ตั้งแต่ปี 2556 ที่ตลาดยุโรปอ่อนแอ นำไปสู่กลยุทธ์การเข้าซื้อและควบรวมกิจการของบริษัทฯในปี 2557 เพื่อปรับปรุงต้นทุนของเราในตลาดยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและให้บริการลูกค้าภายในภูมิภาค การควบรวมในอุตสาหกรรม ประกอบกับความได้เปรียบด้านอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น"

ความต้องการ PET มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 6 ต่อปี จากตัวเลขประชากร 76 ล้านคน ซึ่งครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 30 ปีและคาดว่าจะมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านครัวเรือนภายในปี 2563 ทำให้ตุรกีเป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

คาดการณ์ว่าการซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2558