ไคโร, อียิปต์และกรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 14 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการร้อยละ 74 ในบริษัท Medco Plast for Packing และบริษัท Packaging Systems S.A.E. (Medco Plast) จากบริษัท Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E. (MEG) และตระกูล Samaha โดยหลังจากการเข้าซื้อกิจการ MEG จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน Medco Plast ร้อยละ 16 และตระกูล Samaha ถือในสัดส่วนร้อยละ 10

Medco Plast เป็นผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวดหรือพรีฟอร์ม PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ ผลิตภัณฑ์ที่ฉีดขึ้นรูปได้ และฝาจุกเกลียวรายใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์ โดยให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตน้ำอัดลมและน้ำดื่ม และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 ปัจจุบันบริษัท Medco Plast มีสายการผลิตที่ทันสมัยจำนวน 11 แห่ง และมีกำลังการผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวด PET รวม 70,000 เมตริกตันต่อปี

อียิปต์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาและความหลากหลายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 และยังเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค COMESA ประกอบกับสถานที่ตั้งซึ่งเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และเอเชียเข้าด้วยกัน จึงทำให้ประเทศอียิปต์เป็นเสมือนประตูสู่ตลาดแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาเหนือที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ PET ในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งจะช่วยเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไนจีเรียและกานาในแอฟริกาตะวันตกอีกด้วย

อินโดรามา เวนเจอร์สจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเสริมความเป็นผู้นำของ Medco Plast และสร้างการเติบโตในฐานะผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาค

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว "การเข้าซื้อกิจการ Medco สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของอินโดรามา เวนเจอร์สที่มุ่งการสร้างการเติบโตและขยายการดำเนินงานในตลาดประเทศเกิดใหม่ Medco มีความแข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศอียิปต์ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคตในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา"

Mr. Abdul Galil Besher ประธานบริษัท MEG กล่าว "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศการดำเนินธุรกิจร่วมกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อปฏิรูป Medco ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และการดูแลส่วนบุคคลในภูมิภาค และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะช่วยให้ MEG ลดภาระภายหลังจากการเดินหน้าเข้าซื้อกิจการตั้งแต่ปี 2557 และหันมามุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา"

Mr. Mohamed Samaha ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัท Medco กล่าว "ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับไอวีแอลในการปลดล็อคศักยภาพของ Medco ออกมาได้อย่างเต็มที่"

บริษัท HC Securities and Investment ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท MEG และตระกูล Samaha แต่เพียงผู้เดียว และบริษัท Matouk Bassiouny & Hennawy ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัท MEG และบริษัทกฎหมาย Shehata ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับตระกูล Samaha ในขณะที่บริษัท Baker & McKenzie ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส