กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 19 มิถุนายน 2558 – นายชิฟ กุมาร์ ศรีวาสตาวา รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่สองจากซ้าย) และ นายนาเรนดรา ปาร์มา รองประธานร่วมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ตัวแทนจาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “ICT Excellence Award 2014” สาขา “Business Enabler” จากการดำเนินโครงการการจัดการธุรกิจและระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ทั่วโลก จากศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ขวาคนแรก)

“เรารู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน” นายศรีวาสตาวา กล่าว

รางวัลนี้ซึ่งมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการสื่อสาร จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association –TMA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center- NECTEC), เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) (Thailand's software industry- Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์