กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 พฤษภาคม 2562 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากบริษัท โคคา-โคล่า ในงาน Coca-Cola Supplier Summit 2019 ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

โดยรางวัลด้านความยั่งยืนนี้ มอบให้แก่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส และผลิตภัณฑ์ FuTuRePET Single Pellet Sustainability Solution (SPSS) ซึ่งถูกพัฒนาและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษามาตรฐานด้านประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงได้

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำบริษัท โคคา-โคล่า โดยอินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการยกย่องในด้านความมุ่งมั่นและความพร้อมในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการนำเสนอโซลูชั่นที่สอดคล้องกับเสาหลักด้านนวัตกรรมของโคคา-โคล่า นอกจากนี้รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องทางกลยุทธ์และพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างสองบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มปริมาณวัสดุรีไซเคิล ในขณะเดียวกันช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จากซ้ายไปขวา: Conor Twomey (ผู้อำนวยการด้านการวิจัยและพัฒนา), Byron Geiger (ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Indorama Sustainable Solutions) และ Steven Landrie (ผู้จัดการฝ่ายขายทางเทคนิค) ตัวแทนจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส