24 กรกฎาคม 2558 - บริษัท Entreprise Indorama PTA Montréal เริ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันเป็นครั้งแรก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3.2 เมกะวัตต์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจำนวน 940 หลัง

กังหันผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มเติมนี้ ช่วยให้บริษัทสามารถนำไอน้ำที่ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและลดเสียงรบกวน

แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงทดสอบ แต่ผลการเริ่มทำงานเป็นที่น่าพอใจ ด้วยความซับซ้อนและขอบเขตของโครงการ เราต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย โครงการนี้จะช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งช่วยให้เราลดต้นทุนการดำเนินงาน ตลอดจนส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นับเป็นอีกก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและแสดงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกฝ่ายสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้