1. สหรัฐอเมริกา:
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาได้ประกาศการไต่สวนเบื้องต้นเพื่อใช้ภาษีตอบโต้การอุดหนุน (CVD) สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ PET จากประเทศจีน อินเดีย และโอมาน

กระทรวงได้ประกาศอัตรา CVD คิดเป็นร้อยละ 4.27 ถึง 18.88 สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ PET จากประเทศจีนไปประเทศสหรัฐอเมริกา และ ร้อยละ 5.5 ถึง 115.04 สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ PET จากประเทศอินเดียไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การไต่สวน CVD ได้ดำเนินการในประเทศโอมานด้วย แต่ยังไม่มีการกำหนดใช้ในประเทศโอมาน การใช้ CVD นี้มีผลบังคับใช้โดยทันทีเป็นเวลาห้าปี

นอกจากการบังคับใช้ CVD นี้ ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการไต่สวนการใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (ADD) ในประเทศจีน อินเดีย โอมาน และแคนาดา ซึ่งคาดว่าจะประกาศในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ค่าสถิติการนำเข้าเป็นเวลา 3 ปี:ผลกระทบต่อบริษัท : ผู้ผลิต PET ในทวีปอเมริกาเหนือ (ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก) จะได้รับประโยชน์จากการประกาศใช้ CVD นี้ โดยในปี 2557 ไอวีแอลมีกำลังการผลิต PET ในทวีปอเมริกาเหนือ จำนวน 1.5 ล้านตัน (ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1 ใน 3 ของตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ)


2. สหภาพยุโรป:
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทบทวนการประกาศใช้ CVD สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ PET ในสหภาพยุโรป โดยตรวจสอบผู้ผลิตชาวอินเดียสองรายดังต่อไปนี้
- Reliance Industries Limited, CVD 69.39 ยูโรต่อตัน
- Dhunseri Petrochem, CVD 35.69 ยูโรต่อตัน
การใช้ CVD นี้มีผลบังคับใช้โดยทันทีจนถึงปี 2561

ค่าสถิติการนำเข้าเป็นเวลา 3 ปี:


ไอวีแอลมีกำลังการผลิต PET จำนวน 0.9 ล้านตันในทวีปยุโรป (เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้)