บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล นำโดย นายยาโชวาดัน โลเฮีย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการรีไซเคิล” โดยเน้นความรู้ด้านการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% และเป็นแนวทางที่แสดงความรับชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในงานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทย นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิล ทั้งกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ อาทิ เส้นใย เส้นด้าย และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการช่วยเหลือสังคม และส่งสเริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

บุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้าย) : นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส, นายยาโชวาดัน โลเฮีย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล และนายอวีนัช จันทรา รองประธาน