กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 25 ตุลาคม 2562 – บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics Economy Global Commitment เพื่อช่วยกันสร้างโลกที่พลาสติกจะไม่ถูกปล่อยให้เป็นของเสียอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็น 750,000 ตันต่อปี และเตรียมลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2568

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในองค์กรกว่า 400 แห่งที่ลงนามในพันธกิจระดับโลกที่ใช้ชื่อว่า “The New Plastics Economy Global Commitment” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก และเพิ่มการใช้งานพลาสติกรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยต้องการให้องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันคิดค้นแนวทางที่จะสามารถทำให้พลาสติกสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุด มูลนิธิ Ellen MacArthur และ UN Environment Programme ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าของ The New Plastics Economy Global Commitment ฉบับแรก ซึ่งเผยแพร่การดำเนินงานจัดการขยะและมลพิษจากพลาสติกขององค์รกรต่างๆ ที่ร่วมกันลงนาม

ไอวีแอลเดินหน้าลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะสามารถต่อยอดตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม โดยบริษัทฯได้ร่วมทุนกับ Loop Industries พัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลเชิงเคมี (Chemical recycling) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PET สำหรับบรรจุภัณฑ์และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 ไอวีแอลได้ประกาศความร่วมมือกับ Ioniqa Technologies และ Unilever ในยุโรป เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิล PET ซึ่งคาดว่าจะสามารถคิดค้นกระบวนการใหม่ที่จะแปรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ PET ที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต PET ใหม่อีกครั้ง

เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2562 ไอวีแอลได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์และทำการตลาดสำหรับเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล 100% (Recycled PET หรือ rPET) ซึ่งผลิตจากขวด PET ใช้งานแล้วในยุโรป และได้เริ่มการผลิต rPET ที่ใช้วัตถุดิบ PCR PET ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลเชิงเคมี ทนแทนการใช้วัตถุดิบฟอสซิล โดยคาดว่าจะสามารถเดินหน้าการผลิตเต็มกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปีได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัท Indorama Ventures Sustainable Solutions ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเกล็ดพลาสติก rPET 30,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติก rPET 10,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอล

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์” เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า “ตั้งเป้า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มุ่ง” “มุ่งหมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือข้อความอื่นๆ ที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

# # #