(กรุงเทพฯ - 20 พฤศจิกายน 2562) บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจะร่วมกันพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก คิดค้นนวัตกรรมกักเก็บขยะจากแหล่งน้ำไหลก่อนที่ขยะจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเล และสร้างความตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะและพลาสติกภายใต้โครงการ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) โดยมีการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสื่อให้ความรู้และการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล กล่าวว่า “ไอวีแอลในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET รายใหญ่ของไทย เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติก โดยตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาเรื่องการจัดการขยะในปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งทุกภาคส่วนต่างก็หันมาช่วยกันพัฒนาการจัดการขยะกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะขวดพลาสติก PET ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เมื่อผ่านการเข้ากระบวนการรีไซเคิลแล้วสามารถผลิตเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) ถือเป็นวิธีการที่ยั่งยืนในการจัดการพลาสติกใช้งานแล้ว และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

“ทั้งนี้ ไอวีแอลจะนำองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิล มาผนวกกับความรู้เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บ ดักจับขยะจากทางระบายน้ำ คู คลอง แม่น้ำ หรือจากแหล่งน้ำไหลอื่นๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนถังสำหรับคัดแยกขยะ และการอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติกแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถนำขยะพลาสติกรีไซเคิลไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายริชาร์ด กล่าว

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นแหล่งขององค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ นำโดยคณะสิ่งแวดล้อม คณะประมง และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (KU Green Office) จะให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ และให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาสื่ออบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติก ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะและพลาสติก ภายใต้การทำงานของสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางอันจะส่งผลให้เกิดการลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมผลักดันให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทั้งสองฝ่ายทำการศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการทำวิจัย และงานวิชาการอื่น ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การประชุม ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก”

“การคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 1.65 พันล้านขวดต่อปี และช่วยประเทศไทยลดการใช้น้ำมันดิบกว่า 531,269 บาร์เรล ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกซ์มากถึง 118 ล้านกิโลกรัม ลดปริมาณของเสียประเภทพลาสติก PET ที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบเพื่อกำจัดและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า” นายริชาร์ด กล่าวสรุป

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

ติดต่อ

ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์” เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ข้อความใดๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า “ตั้งเป้า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มุ่ง” “มุ่งหมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือข้อความอื่นๆ ที่แสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยู่ในรูปปฏิเสธในลักษณะดังกล่าว ที่มีการระบุชี้หรือเป็นบอกเป็นนัยถึงข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ สมมติฐาน การวางแผนและการประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต ไม่จำเป็นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ