กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 3 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานโอเลฟินส์แครกเกอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงาน Indorama Ventures Olefins (IVOL) ในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตเอทิลีนอยู่ที่ 440,000 ตันต่อปี และมีการเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานท่อส่งผ่านก๊าซเอทิลีนจากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกา (US Gulf Coast) ส่งผลให้มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงงานแครกเกอร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพี้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากชั้นหิน (shale gas) นอกจากนี้ โรงงานนี้ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่ผลิตและจัดส่งเอทิลีนในระยะยาวให้แก่บริษัท Indorama Ventures Oxide and Glycols (IVOG) ในเมือง Clear Lake รัฐเท็กซัส รวมทั่งโรงงานผลิต EO และ PO แบบบูรณาการที่เพิ่งซื้อกิจการมาเมื่อไม่นานนี้ในเมือง Port Neches รัฐเท็กซัส

นายโทนี่ บารร์ ผู้อำนวยการ Indorama Ventures Olefins LLC ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทีมปฏิบัติการที่ IVOL ของเราเป็นอย่างมาก ในการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างปลอดภัย และบรรลุอัตราการผลิตกว่าร้อยละ 80”

นายอลาสแตร์ พอร์ต ประธานกลุ่มธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์ กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเริ่มการผลิตของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ของเรา และรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานกันไม่ได้หยุดหย่อน ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นอันดีเยี่ยม”

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และกลุ่มธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของไอวีแอล และเป็นการเสริมทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างดีเยี่ยม โรงงานใหม่นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์ของไอวีแอล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนของผม ในความมุ่งมั่นตั้งใจ และการตั้งมั่นอยู่บนหลักของความปลอดภัย ในการเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียนานี้

พวกเราคาดหวังที่จะได้ร่วมมือกับชุมชนทางตะวันตกเฉียงใต้ของหลุยส์เซียนา ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นใจว่าชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนครั้งนี้ของเรา”