กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 11 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยครั้งนี้ได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการความเสี่ยงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ CDP ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไอวีแอลเริ่มต้นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2563 ด้วยการได้รับการประเมินจาก FTSE Russell ให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยการประเมินครั้งล่าสุดสำหรับผลงานในปี 2563 นั้น ไอวีแอลได้รับอันดับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 4.6 ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท”

นอกจากนี้ ไอวีแอล ยังได้รับการประเมินระดับ B ในฐานะบริษัทที่มีแผนลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ CDP ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก

“การได้รับการยกย่องและยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และเน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการรีไซเคิล PET  การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์​ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบนายริชาร์ด กล่าวสรุป

# # #

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกกว่า 20,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก และกลุ่มดัชนีตลาดเปิดใหม่ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย บัลกาเรีย
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
เอเชียแปซิฟิก: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net 

นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

กรณิการ์ พีรานนท์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ Five W&H
โทร. : 095-5065308
อีเมล์ : kornnika.be@gmail.com