กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 สิงหาคม 2559 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เจ้าของหลักโรงงานก๊าซแครกเกอร์ เพื่อผลิตเอทิลีนจากชั้นหินใต้ดิน ตั้งอยู่ที่เมือง Lake Charles รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาต Air Permit ตามกฎหมายจากทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมให้โรงงานแห่งนี้มีการเริ่มดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ใบอนุญาต Air Permit เป็นใบอนุญาตหลักทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับเพื่อการดำเนินการปรับปรุงโรงงานแครกเกอร์ ทำให้สามารถดำเนินโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างโรงงานที่จะเริ่มทำการในเดือนหน้าตรงตามเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยเอทิลีนที่ได้จากโรงงานแครกเกอร์แห่งนี้ จะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ที่ใช้ในการผลิต PET เมื่อโรงงานผลิตก๊าซแครกเกอร์แห่งนี้สมบูรณ์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PET ที่มีการบูรณาการแนวดิ่งมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

โครงการแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตด้านการจัดการน้ำ (Water Permit) ในเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้สามารถปล่อยน้ำทิ้งของเหลวผ่านโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงาน นอกจากนี้ โครงการได้ทำการปรับปรุงการผลิต (debottlenecking) ด้านวิศวกรรม และได้สั่งอุปกรณ์หลักที่จะใช้ในโครงการทั้งหมด โดยคาดว่า การติดตั้งเครื่องจักรจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่สามของปี 2560 และจะเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสที่สี่ในปีเดียวกัน