กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 มิถุนายน 2564 – Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC (IVXP) บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเริ่มหน่วยการผลิตใหม่ ได้แก่ สาร PNDA (Purified 2,6-Naphthalene Dicarboxylic Acid) ทำให้ IVXP เป็นผู้ผลิต PNDA รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยฐานการผลิตดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ในเมืองดีเคเตอร์ รัฐแอละบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีของตนเองในการออกแบบและพัฒนาฐานการผลิตใหม่นี้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ โดย PNDA ที่ผลิตได้มีระดับความบริสุทธิ์สูงสุดถึงร้อยละ 99.8 และมีโลหะหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในระดับที่ต่ำมาก ฐานการผลิตแห่งนี้จะสามารถรองรับความต้องการใช้ PNDA ได้อย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลก

ไอวีแอลเป็นผู้ผลิตสาร NDC (Dimethyl 2,6-Naphthalene Dicarboxylate) เชิงพาณิชย์เพียงรายเดียวในโลก และนอกจากสาร PNDA และ NDC แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แนฟทาเลทที่หลากหลาย อาทิ PEN (Polyethylene Naphthalate), PEN-Copolymers, PBN (Polybutylene Naphthalate) และแนฟทาเลทชนิดพิเศษอื่นๆ

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “หน่วยการผลิต PNDA ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของไอวีแอล และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโพลิเอสเตอร์ระดับบน ควบคู่ไปกับสาร NDC การเติบโตครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่จะเป็นผู้จัดหาโมโนเมอร์แบบบูรณาการที่สำคัญและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า ที่ต้องการนำไปใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเติบโตในตลาด 5G และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

PNDA เป็นกรดคาร์บอกซิลิกคู่กับ NDC ซึ่งเป็นสารที่ผลิตโดยโรงงานของ IVXP ในเมืองดีเคเตอร์เช่นกัน สารดังกล่าวมีลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ผลิตพอลิเมอร์โพลิเอสเตอร์ชนิดพิเศษสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ พอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่ทนความร้อน ตัวกลางทางเคมี รวมถึงเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ที่เป็นของเหลวลักษณะใส ผู้ผลิตที่สนใจสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอรับตัวอย่างสาร PNDA เพื่อนำไปทดสอบ เทียบคุณสมบัติ และพัฒนาสินค้าได้