• โดยมีแผนให้โรงงานเริ่มดำเนินงานได้ในปี 25681 ในประเทศฝรั่งเศส (เมือง Longlaville) ด้วยกำลังการรีไซเคิลขยะ PET2 ที่ 50,000 ตันต่อปี และสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 150 ตำแหน่ง
  • อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิต PET รีไซเคิลสำหรับขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก วางแผนที่จะร่วมลงทุนในโครงการนี้3 และจะพิจารณาการขยายกระบวนการรีไซเคิลทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ Carbios นี้ไปยังโรงงานผลิต PET4 แห่งอื่นๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
  • โครงการเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est5 พร้อมแหล่งเงินทุนที่ไม่ส่งกระทบทางการเงิน

Clermont-Ferrand ประเทศฝรั่งเศส วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 - Carbios (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีส Euronext Growth Paris: ALCRB) บริษัทผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชั่นทางเอนไซม์เพื่อจัดการพลาสติกและพอลิเมอร์สิ่งทอหลังการใช้งาน ได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทผู้ผลิต PET ชั้นนำระดับโลก ในการสร้างโรงงานผลิตที่จะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิล PET ทางชีวภาพมาใช้ที่โรงงานผลิต PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศฝรั่งเศส (เมือง Longlaville จังหวัด Meurthe-et-Moselle)

นาย Bruno Le Maire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและการฟื้นฟู ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Carbios และ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เลือกประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีววิทยาเต็มรูปแบบแห่งแรก ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ Carbios ได้พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการล้ำสมัยที่ช่วยให้สามารถแปรรูปขยะพลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าชิ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่มีความล้ำหน้านี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ “ฝรั่งเศส 2030” ซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆ ในช่วงทศวรรษหน้า การรวมเอาเทคโนโลยีชีวภาพและความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมนี้ จะเป็นกุญแจสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากยิ่งขึ้น”

นาง Agnès Pannier-Runacher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว “จากการที่ Carbios ได้ประกาศโครงการสำคัญที่จะรีไซเคิลพลาสติกโดยใช้ปฏิกิริยาทางเอนไซม์นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราที่จะหล่อหลอมการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำวิวัฒนาการในอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งถือเป็นสตาร์ทอัพทางอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในแผนยุทธศาสตร์ “ฝรั่งเศส 2030” ทำให้อุตสาหกรรมของเรานั้นพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการเปลี่ยนผ่านนี้”

นาย Jean Rottner ประธานสภาภูมิภาค Grand-Est กล่าวว่า “พันธกิจหลักของเราคือการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราสะอาดขึ้น ไปพร้อมกับการสร้างงานและมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ดังนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับ Carbios เข้าสู่ภูมิภาค Grand-Est และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะชื่นชมโรงงานที่ Longlaville แห่งนี้ที่ได้กลายมาเป็นโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพ 100% เป็นแห่งแรกของโลก ผ่านความร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคของเรามาเป็นเวลานาน โรงงาน Carbios แห่งนี้ มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความตั้งใจของภูมิภาค Grand-Est ที่มุ่งเป็นภูมิภาคชั้นนำในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ PET อย่างสมบูรณ์แบบ โครงการนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะสร้างระบบนิเวศวิทยาของเราที่สมบูรณ์”

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโรงงานต้นแบบที่เมือง Clermont-Ferrand Carbios เดินหน้าเพื่อมุ่งสู่วงการอุตสาหกรรมและการดำเนินงานเชิงพานิชย์ ผ่านการร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างและดำเนินงานโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของโลก ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความสามารถในการรีไซเคิลขยะ PET ที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับขวด PET 2 พันล้านขวด หรือถาดอาหารที่ทำจาก PET กว่า 2.5 พันล้านชิ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Carbios นาย Emmanuel Ladent ได้ให้ความเห็นว่า “ด้วยโรงงานขนาดกลางแห่งแรกนี้ เราอยากจะเป็นแบบอย่างระดับโลกของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน PET และสิ่งทอ จากการที่เราได้ร่วมมือกับบริษัทอย่างอินโดรามา เวนเจอร์ส ยิ่งเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะสานต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมขั้นแรกของเราในฝรั่งเศส โรงงานแห่งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เรามุ่งหน้าสู่การแปรสภาพการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพานิชย์ระดับสากล เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน รัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est ที่ร่วมเผยแพร่ความตั้งใจของ Carbios และวิสัยทัศน์สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สร้างผลกำไร”

ภายหลังจากที่อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับผลเชิงบวกจากการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลทางเทคนิคของเทคโนโลยีของ Carbios เบื้องต้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งสองบริษัทได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบทานธุรกิจ นอกจากนี้จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในเชิงอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีของ Carbios ที่จะถูกนำไปใช้ที่โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์สในฝรั่งเศส หลังจากได้รับผลการประเมินและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิคและเศรษฐกิจ อินโดรามา เวนเจอร์สจึงจะร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

นาย D K Agarwal ประธานผู้บริหารบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมว่า “เรามีความยินดีที่จะนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของ Carbios ไปใช้ที่โรงงานของเราที่ Longlaville PET ที่รีไซเคิลด้วยกระบวนการทางชีวภาพตอบรับลูกค้าที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการสร้างโลกที่สะอาดขึ้น ผ่านการผลิตพลาสติกคุณภาพสูงไปพร้อมกับการลดการใช้ไฮโดรคาร์บอน”

ประมาณการเงินลงทุนที่ต้องใช้ในโครงการนี้อยู่ที่ 150 ล้านยูโร สำหรับเทคโนโลยีหลักของ Carbios โดยรวมถึงขั้นตอนการ purification เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้รับการบูรณาการเข้าสู่กระบวนการแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบการลงทุนอีกประมาณ 50 ล้านยูโรเพื่อการเตรียมการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงงาน โครงการนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะสร้างงานประจำเต็มเวลาทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 150 ตำแหน่ง โดยต่อจากนี้ Carbios คาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เข้มแข็งจากรัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est5 ตามข้อเสนอที่ Carbios ได้รับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากนาง Agnès Pannier-Runacher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนาย Jean Rottner ประธานสภาภูมิภาค Grand-Est

การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว มีเงื่อนไขในการแจ้งคณะกรรมาธิการยุโรปและการทำสัญญาโดยทางการฝรั่งเศส Carbios ได้ประกาศในรายงานผลประกอบการรายครึ่งปีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาว่ามีเงินสดอยู่ที่ 112 ล้านยูโร ภายหลังจากนั้น Carbios ได้รับการอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน 30 ล้านยูโรจาก ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป6

การร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะจัดการกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ผ่านการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลทางชีวภาพผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก

ด้วยการคิดค้นกระบวนการทางชีวภาพที่มีพื้นฐานอยู่บนปฏิกิริยาทางเอนไซม์เป็นครั้งแรกของโลก เทคโนโลยีของ Carbios ที่ชื่อ C-ZYMETM แปรรูป PET (พอลิเมอร์หลักที่อยู่ในขวด ถาดอาหาร และสิ่งทอจากโพลีเอสเตอร์) ให้กลายเป็นโมโนเมอร์หลัก ที่หลังจากนั้นสามารถนำไปใช้ผลิต PET รีไซเคิล 100% และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โรงงานแห่งแรกของโลกแห่งนี้ได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ Carbios มารวมกับสมรรถนะทางการผลิตระดับโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส การร่วมมือในครั้งนี้จะตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งผู้บริโภค และบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงคู่ค่าและผู้ถือหุ้นของ Carbios (ลอรีอัล มิชลิน ล็อกซิทาน น้ำดื่มเนสท์เล่ เป๊ปซี่โค ซันโทรี่เบเวอเรจแอนด์ฟู้ดยุโรป) ต่อบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

ติดตามการประกาศของ Carbios ถ่ายทอดทางออนไลน์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
https://channel.royalcast.com/landingpage/carbios-fr/20220224_1/

การแปลข่าวประชาสัมพันธ์นี้ มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เกี่ยวกับ Carbios

Carbios เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว ผู้พัฒนากระบวนการทางชีวภาพและนวัตกรรมที่นำเสนอนวัตกรรมสำคัญเพื่อจัดการพลาสติกและสิ่งทอหลังการใช้งาน ผ่านกระบวนการอันเป็นเอกลักษณ์ที่รวมเอาเอนไซม์และพลาสติกมาเข้าด้วยกัน Carbios มุ่งให้ความสำคัญกับความคาดหวังใหม่ๆ ของผู้บริโภค และความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาที่กว้างมากขึ้น โดยการลุกขึ้นมาหาทางแก้ปัญหาที่สำคัญมากในยุคของเรา ซึ่งก็คือปัญหามลพิษจากพลาสติกและสิ่งทอ

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดย Truffle Capital โดย Carbios มีพันธกิจที่จะมอบโซลูชั่นทางอุตสาหกรรมให้แก่การรีไซเคิลพลาสติก PET และสิ่งทอ (พอลิเมอร์หลักที่อยู่ในขวด ถาดอาหาร และสิ่งทอจากโพลีเอสเตอร์) เทคโนโลยีการรีไซเคิลผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์ของ Carbios นั้นเข้าไปทำการแยกโครงสร้างของขยะพลาสติก PET ในทุกรูปแบบให้กลับไปเป็นส่วนประกอบพื้นฐานทางเคมี ซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถถูกนำไปใช้ผลิตเป็นพลาสติก PET ได้ใหม่อีกครั้ง โดยมีคุณภาพที่เทียบเท่าได้กับพลาสติก PET ที่ผลิตใหม่ นวัตกรรมการผลิต PET ที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของโลกนั้น เพิ่งได้รับการยอมรับจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นสูงอย่าง Nature นอกจากนี้ Carbios ยังทำงานร่วมกันกับแบรนด์สินค้าข้ามชาติมากมาย อาทิ ลอรีอัล น้ำดื่มเนสท์เล่ เป๊ปซี่โค และซันโทรี่เบเวอเรจแอนด์ฟู้ดยุโรป ในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปบูรณาการใช้ร่วมกับการผลิต และเพื่อนำการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการย่อยสลายทางชีวภาพผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์สำหรับ PLA (พอลีเมอร์ชีวภาพ) ที่อยู่ในพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว เทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างให้เกิดพลาสติกรูปแบบใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ในสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยการบูรณาการเอาเอนไซม์ต่างๆ เข้าไปอยู่ในหัวใจของการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกต่างๆ นวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นี้ มีบริษัท Carbiolice เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต โดยบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการร่วมค้าที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ Carbios

สามารถเรียนรู้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่ www.carbios.com/en

Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) is eligible for the PEA-PME, a government program allowing French residents investing in SMEs to benefit from income tax rebates.


1 ระยะเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างและเริ่มดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังคงรอการกำหนดขึ้นสำหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี้
2 โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลท หรือ PET คือโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในทุกวันนี้ ด้วยปริมาณการผลิตทั่วโลกกว่า 82 ล้านเมตริกตันต่อปี (ข้อมูลจาก HIS Markit ในปี 2563)
3 ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบและประเมินทางเทคนิคและเศรษฐกิจภายในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้
4 อินโดรามา เวนเจอร์สมีฐานการผลิต PET อยู่ 19 แห่งใน 11 ประเทศใน 4 ทวีป (PET | Indorama Ventures)
5 มีเงื่อนไขเพื่อช่วยแจ้งคณะกรรมาธิการยุโรปและการประเมินเพิ่มเติมโดยทางการฝรั่งเศส
6 อ้างอิง Press release dated December 20th, 2021