กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 มิถุนายน 2564 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ได้ร่วมเจรจาพิเศษกับบริษัท Ultrapar Participações S.A. ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อบริษัท Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Ultrapar ทั้งนี้ ไอวีแอลขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีคำมั่นหรือสัญญาซื้อขายระหว่างสองฝ่าย

Oxiteno เป็นผู้ผลิตสารลดแรงตึงผิวแบบบูรณาการในทวีปอเมริกาและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกา ซึ่งมีความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides and Derivatives หรือ IOD) ของไอวีแอล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอย่างสารลดแรงตึงผิว หากลงทุนในกิจการดังกล่าว ไอวีแอลจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีและตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และเสริมความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม การรวมธุรกิจจะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาด และกลายเป็นผู้ผลิตสารอีทอกซิเลท (ethoxylates) รายใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ธุรกิจ IOD ชองไอวีแอลและธุรกิจ Oxiteno ต่างมีรากฐานจากธุรกิจครอบครัวด้วยแนวคิดผู้ประกอบการที่คล้ายกัน อีกทั้งยังมีความเชื่อร่วมกันว่า บุคลากรและสินทรัพย์ที่มีความสามารถทางการแข่งขันเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของทั้งสองบริษัทเข้ากันได้ดี และดำเนินงานโดยยึดถือปรัชญาที่คล้ายกัน ทั้งยังสามารถยกระดับการทำงานได้ด้วยความสามารถที่ต่างฝ่ายต่างจะนำมาใช้การบริหารธุรกิจ

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเร่งศักยภาพที่มีคุณค่าของธุรกิจ IOD อย่างเต็มที่ โดยสามารถนำผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวเข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที ด้านการผลิตของโรงงาน Oxiteno ในเมืองแพซาดีนา รัฐเท็กซัส ทั้งนี้ แผนงานเดิมของไอวีแอลในชื่อ Project Prosperity ที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตสารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ จะถูกแทนที่ด้วยโรงงานของ Oxiteno ในเมืองแพซาดีนาแห่งนี้ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ที่ดีตามแผนที่วางไว้

ผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวของไอวีแอลมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสำหรับกลุ่มธุรกิจ IOD ของไอวีแอลในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ท้าทาย และยังคงแสดงผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดยทั้งสองบริษัทมี adjusted EBITDA margin ที่ใกล้เคียงกันในปี 2563 ธุรกิจสารลดแรงตึงผิวของไอวีแอลมี adjusted EBITDA margin ต่ำกว่าร้อยละ 20 เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ธุรกิจของ Oxiteno ในภูมิภาคละตินอเมริกามี adjusted EBITDA margin เกินร้อยละ 20 ในปี 2563

คณะกรรมการบริษัทของไอวีแอลได้พิจารณาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (net debt-to-equity ratio) อย่างรอบคอบที่ประมาณ 1.5 เท่า และตั้งเป้ากลับมาที่ 1 เท่าในระยะกลาง เป้าหมายของไอวีแอลคือการมีงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ธุรกรรมต่อ Oxiteno จะได้รับการจัดสรรเงินทุน หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

ขณะนี้ไอวีแอลกำลังเจรจาต่อรองกับ Ultrapar และหวังว่าการเจรจาจะแล้วเสร็จ ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า