กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sustainable Product Award ในงาน Chemical Week Sustainability Awards 2022 โดยมอบให้แก่แบรนด์ DejaTM (เดจา) ของไอวีแอล โซลูชั่นเม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral PET pellets) รายแรกของโลก ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานบริหารกลุ่มธุุรกิจ Combined PET อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การได้รับการยกย่องจาก Chemical Week นับเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางความยั่งยืนของไอวีแอล รางวัลนี้มอบให้กับทีมของเราที่ทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม”

แบรนด์ DejaTM ครอบคลุมทั้งเม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิล (rPET) หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เกล็ดพลาสติก เม็ดพลาสติก เส้นใย และเส้นด้าย ซึ่งนำเสนอให้แก่ลูกค้าของไอวีแอลทั่วโลก สามารถนำไปผลิตสินค้าคุณภาพสูงได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบรรจุภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ เสื้อผ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้

ไอวีแอลได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทายสำหรับปี 2568 และ 2573 ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยการดำเนินตามกลยุทธ์บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้วัตถุดับหมุนเวียน และการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเป้าหมายในการรีไซเคิลขวด PET ให้ได้จำนวน 1 แสนล้านขวดต่อปี ภายในปี 2573

“เรามีความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอเม็ดพลาสติก PET ที่ผ่านการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของโลก ซึ่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเรา และเราได้ตระหนักถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของ PET ที่สามารถหมุนเวียนใช้งานใหม่ได้ไม่รู้จบ ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายการลดคาร์บอนของเรามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DejaTM ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” นายซันเจย์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ รางวัลด้านความยั่งยืนของ Chemical Week เชิดชูเกียรติผู้นำในอุตสาหกรรมที่ทุ่มเทในการมีบทบาทสำคัญต่อความท้าทายด้านการเงิน การดำเนินงาน และกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน รางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดย S&P Global ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก และมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน