Indorama Polyester Industries (Rayong)

เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2551

โรงงาน อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ติดกับโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและได้รับประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบ PTA จากโรงงาน ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ และใช้ไฟฟ้าจาก โรงงานไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 55 เมกะวัตต์ ที่ตั้งอยู่ติดกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้า เพื่อผลิตเส้นใยสังเคราะห์ผสม (bicomponent staple fiber)

ประเภท

โรงงานที่เข้าซื้อกิจการ

ที่ตั้ง

ระยอง ประเทศไทย

เทคโนโลยี

โพลีเมอร์ไรเซซั่น – Tuntex
สิ่งทอ – Textile – Fleissner, Neumag, Teijin and Murata
PET Resin – Buhler

กำลังการผลิต

192,000 ตันต่อปี (ข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2560)

เครื่องหมายการค้า

-

สินค้า
เส้นใยนันวูเว่นและคอนจูเกท
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษ
เม็ดพลาสติก PET
ข้อมูลติดต่อ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (จังหวัดระยอง)
เลขที่.6 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 38 683 870
โทรสาร: +66 38 683 883
info@indorama-th.com
petasiasales@indorama.net