AlphaPet

โรงงาน AlphaPet ตั้งอยู่ในเมือง Decatur รัฐ Alabama สหรัฐอเมริกา เริ่มการผลิตในสายการผลิตแรกในปี 2552 และสายการผลิตที่ 2 ในเดือนมีนาคม ปี 2553 โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตพาราไซลีน (PX) และ PTA ของบริษัท BP Chemicals ซึ่งจัดส่ง PTA และไฟฟ้าให้กับโรงงาน AlphaPet โรงงานแห่งนี้ผลิต PET โพลีเมอร์สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด แผ่นพลาสติกรวมถึงการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ในปี 2554 โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มเปิดดำเนินงานเพื่อรองรับลูกค้าหลักด้วยผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิล โดยใช้เทคโนโลยี Flake to Resin (FTR®) ปัจจุบัน AlphaPet เป็นหนึ่งในโรงงานแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ประเภท

โรงงานที่สร้างขึ้นใหม่

ที่ตั้ง

เมือง Decatur, รัฐ Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยี

Uhde Inventa-Fischer MTR (Melt to Resin) No SSP

กำลังการผลิต

450,000 ตันต่อปี (ข้อมูลเมื่อธันวาคม 2560)

เครื่องหมายการค้า

-

ISO & Related Certifications

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
FSSC 22000

ผลิตภัณฑ์
PET โพลีเมอร์ สำหรับผลิต ขวด แผ่นชีท แผ่นฟิล์ม และ สายรัด
ข้อมูลติดต่อ
AlphaPet
1301 Finley Island Road, Decatur, Alabama, AL35601, USA
โทรศัพท์: +1 (256) 308 1180
โทรสาร: +1 (256) 341 5926
ctsusa@indorama.net