Wellman International (Ireland)

เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2554

Wellman International (Ireland) เป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยสั้นที่มีคุณภาพสูงในยุโรป และผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณภาพสูงจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ด้วยความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ใช้แล้วมาเป็นเส้นใยรีไซเคิลได้ 100% ในแต่ละปีขวดที่ใช้แล้ว 2.2 พันล้าน ขวดถูกนำมารีไซเคิล ทำให้เกิดจำนวนการผลิตในโรงงาน Wellman นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ผลิตสินค้ารีไซเคิล PET เจ้าใหญ่ในทวีปยุโรป จากการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล 2 แห่ง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งขนาดการผลิตเกล็ดพลาสติกรวมอยู่ที่ 70,000 ตันต่อปี ส่งให้โรงงานผลิตเส้นใยในประเทศไอร์แลนด์

ประเภท

โรงงานที่เข้าซื้อกิจการ

ที่ตั้ง

Mullagh, ประเทศไอร์แลนด์

เทคโนโลยี

-

กำลังการผลิต

175,000 ตันต่อปี (ข้อมูลเมื่อเดือน ธันวาคม 2560) Wellman International จากหลายโรงงานผลิต

เครื่องหมายการค้า

-

ISO & Related Certifications

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
OEKO‐TEX® Standard 100

สินค้า
เส้นใยสั้น รีไซเคิลจากขวดที่ใช้แล้ว rPET , เส้นใย bicomponent
ข้อมูลติดต่อ
Wellman International (Ireland)
Mullagh, Kells, Co Meath A82NN93, Ireland
โทรศัพท์: 00 353 46 92 80200
โทรสาร: 00 353 46 92 80300
info@wellman-intl.com