Glanzstoff Group

เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2560

บริษัท Glanzstoff คือผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับการใช้งานด้านเทคนิค สิ่งทอที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยางและคอมโพสิต และเป็นผู้นำด้านกระบวนการผลิตเส้นด้ายความหนืดสูง (high-tenacity viscose filament yarns)สำหรับการใช้งานด้านเทคนิค และเป็นผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน และอะรามิด ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิต บริษัทได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจทั่วโลก จากการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และจีน รวมถึงเครือข่ายกระจายสินค้าทั่วโลก ส่งผลให้ Glanzstoff มีระบบผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญและคู่ค้าที่เชื่อถือได้ สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ประเภท

เข้าซื้อกิจการ

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และจีน

เทคโนโลยี

Rayon spindraw processs

กำลังการผลิต
  • เส้นด้ายเรยอน 13,000 ตันต่อปี
  • สิ่งทอที่ใช้สำหรับยางรถยนต์ (Tire Cord Fabrics) 30,000 ตันต่อปี
  • สิ่งทอองค์ประกอบเดี่ยว 7,300 ตันต่อปี
เครื่องหมายการค้า

Viscord ®

สินค้า
สิ่งทอสำหรับยางรถยนต์
สิ่งทอสำหรับการใช้งานด้านเทคนิค - เรยอน โพลีเอสเตอร์ โพลีอามิด อะรามิด และสิ่งทอไฮบริด
สิ่งทอองค์ประกอบเดี่ยว
ข้อมูลติดต่อ
สาธารณรัฐเช็ก
Glanzstoff Bohemia
Terezínská 60 410 02 Lovosice Czech Republic
Tel. +420 416 575 120 Fax. +420 416 575 108 info@glanzstoff.com
ลักเซมเบิร์ก
Glanzstoff Textilcord
Rue Schwarzenhof, BP 11 L-8401 Steinfort
Tel. 00352 399 881 1 Fax. 00352 399 881 213 info.textilcord@glanzstoff.com
อิตาลี
Glanzstoff Sicrem
Via G.B. Pirelli, 56 I - 26026 Pizzighettone (CR)
Tel. 00352 399 881 1 Fax. 00352 399 881 213 info.sicrem@glanzstoff.com
จีน
Glanzstoff Industries (Qingdao) Co., Ltd
No. 1735 Maoshan Road Huangdao district Qingdao 266500 P.R. China
Tel. +86 532 80987237 Fax. +86 532 80983559 info@glanzstoff.cn