บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในโรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PTA ที่ใช้ในการผลิต PET แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ PTA จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) การรับรองดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่สำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาว

บุคคลในภาพ: ผอ. สุมน สุเมธเชิงปรัชญา (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณธานินทร์ สร้อยละออง (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)