คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งใน 40 ผู้มีบทบาทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก (Top 40 Power Players) ในอันดับที่ 24 โดย ICIS

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ ROBECOSAM's Sustainability Yearbook 2018

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good หลังจากการวัดผลดัชนีดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2561

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส” เป็น “AA-” จาก “A+” และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน เป็น “A” จาก “A-” แนวโน้ม “STABLE”

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดใหม่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ผลงานด้านการพัฒนาอย่างยืนของเรา เห็นได้จากอันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม