บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในโรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PTA ที่ใช้ในการผลิต PET แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้รับโล่เกียรติคุณการเข้าร่วมเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Low Carbon EEC) รางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บุคคลในภาพ: คุณณัฐนิชา กุลจรัสธรรม (ซ้าย) ตัวแทนจาก บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม