นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ประจำปี 2559” ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แก่นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานบริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล พิธีมองรางวัลจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้บริษัทจดทะเบียนต้นแบบที่ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยแบ่งรางวัลเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วยหุ้นจากบริษัทยอดนิยมจำนวน 27 แห่งที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้งนี้ไอวีแอลได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีแรก จากการสำรวจนักลงทุนประมาณ 4,000 ราย