คุณริชาร์ด โจนส์

richard.j@indorama.net

โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ. 680

คุณนวีนสุดา กระบวนรัตน์

naweensuda.k@indorama.net

โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ. 247