นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
  • ประธานกรรมการ
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เราได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2564 ดีกว่าปีก่อนๆ ความสำเร็จนี้ทำให้เรามั่นใจในศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ พนักงาน และกระบวนการทำงานของเรามากยิ่งขึ้น
เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา เราสามารถพูดได้ว่าอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้แล้ว นั่นคือ การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกอย่างแท้จริง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เราได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2564 ดีกว่าปีก่อนๆ ความสำเร็จนี้ทำให้เรามั่นใจในศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ พนักงาน และกระบวนการทำงานของเรามากยิ่งขึ้น

ผมภูมิใจที่เราสามารถดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของพนักงาน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหาร ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของผู้ที่จากเราไป ประสบการณ์ในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาสวัสดิการของพนักงานชัดเจนยิ่งขึ้น ครอบครัวขนาดใหญ่ของไอวีแอลและคนใกล้ชิดของพวกเขาได้ยืนหยัด ต่อสู้กับช่วงเวลาอันยากลำบาก ผลการดำเนินงานปี 2564 คือบทพิสูจน์ว่าพวกเขาตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม ในยุคแห่งความยากลำบากนี้ ผมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพนักงานของเราคือคนที่สร้าง ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและผมเชื่อว่าผู้นำของบริษัทฯทุกท่านเห็นด้วยกับข้อนี้ ผมขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับความเพียรพยายามของพวกเขา

จุดแข็งของไอวีแอลในปัจจุบันเป็นผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2553 ตอนที่เราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั้น เราเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่อยู่แล้วและเราตั้งเป้าที่จะใช้สถานะดังกล่าวเป็นบันไดสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ทีมของเราได้อุทิศเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ คณะผู้บริหารอาวุโสและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ไอวีแอลเข้าซื้อกิจการตามแผนที่พิจารณามาอย่างถี่ถ้วน รวมถึงการซื้อสินทรัพย์ของ ‘Spindletop’ ในปี 2563 ด้วย ส่งผลให้เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดระดับพรีเมียมที่มีความสำคัญ และจัดตั้งกลุ่มธุรกิจสามกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจปิโตรเคมีแบบบูรณาการในปัจจุบัน

พลิกโฉมกระบวนการทำงานเพื่อทำให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่พร้อมรับมือกับอนาคตด้วยการใช้ ERP ใหม่ จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการงานขึ้นหกหน่วย และเปิดตัวศูนย์บริการธุรกิจระดับโลก (Global Business Services หรือ GBS) ในประเทศอินเดีย ในปี 2564 เราประกาศการเข้าซื้อบริษัท Oxiteno ในประเทศบราซิล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ IOD นอกจากนั้น เรายังได้เสริมความแข็งแกร่งของ Indorama Management Council (IMC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารด้านการปฏิบัติการที่สูงที่สุดขององค์กร ด้วยการสลับตำแหน่งหน้าที่ผู้นำและแต่งตั้งประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ (Executive President) ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ เป็นกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจมีความคล่องตัวมากขึ้น

ปัจจุบัน ไอวีแอลมีพนักงานกว่า 24,000 คน มีโรงงาน 125 แห่ง ใน 33 ประเทศ1 เรามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจที่เราเลือก มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการและแข็งแกร่งอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังมีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีกรอบความคิดแบบก้าวหน้าในทั่วทุกมุมโลก

วิสัยทัศน์ 2030

ขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังผ่านพ้นไป ดังนั้น เราควรพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและวิธีการที่จะทำให้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ความคล่องตัวอันเป็นคุณลักษณะที่บริษัทมีแต่แรกเริ่มคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จที่ผ่านมาของไอวีแอล ขณะนี้ เรากำลังปรับเปลี่ยนกิจการเพื่อก้าวสำคัญก้าวต่อไปบนเส้นทางธุรกิจ ดังนั้น เราต้องรักษาสิ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาไว้ให้ได้ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องอาศัยความคล่องตัวเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

เมื่อกล่าวถึงความคล่องตัว ผมยินดีที่จะแจ้งว่าคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดทิศทางของบริษัทฯจนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัทฯเพื่อรับมือกับยุคหลังการระบาดใหญ่ภายใต้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 2030 ด้วยผลกำไรที่ดีเยี่ยม เราจะใช้จุดแข็งทางการเงิน ตำแหน่งของผู้นำตลาดในระดับโลก และการพลิกโฉมกระบวนการทำงาน ผลักดันตัวเองขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนขออุตสาหกรรมนี้

การลงทุนในโลกที่ยั่งยืนขึ้น

วิสัยทัศน์ 2030 มีการขับเคลื่อนตามแก่นสำคัญขององค์กรที่กำหนดเป้าหมายใหม่ของเราที่มุ่งจะร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะพลาสติกมีประโยชน์และราคาถูกกว่า ทั้งยังทำให้ชีวิตประจำวันของคนหลายพันล้านคนเปลี่ยนไป เป้าหมายที่เราประกาศต่อสาธารณชนนี้เป็นหัวใจหลักของวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนมากขึ้นให้กับสังคมการก้าวสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา ปี 2564 นับเป็นปีที่สิบของการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ บุคลากร โลก และความมั่งคั่ง (3Ps – People, Planet and Prosperity) ในช่วงเวลาดังกล่าว เรากลายเป็นผู้ผลิต PET รีไซเคิลสำหรับขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ความสามารถในการรีไซเคิลของเราเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเท่าเป็น 330,000 ตันต่อปี เป้าหมายปัจจุบันของเราคือการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568

การเข้าสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา ปี 2564 นับเป็นปีที่สิบของการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ บุคลากร โลก และความมั่งคั่ง (3Ps – People, Planet and Prosperity) ในช่วงเวลาดังกล่าวเรากลายเป็นผู้ผลิต PET รีไซเคิลสำหรับขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ความสามารถในการรีไซเคิลของเราเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเท่าเป็น 330,000 ตันต่อปี เป้าหมายปัจจุบันของเราคือการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568

ภาคการเงินยกย่องเราในเรื่องความสำเร็จในแง่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดหาที่ยั่งยืน อีกทั้ง เรายังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นในประชาคมธุรกิจโลกที่มีความรับผิดชอบ ในปี 2564 เราได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ ระดับโลก (Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World) ร่วมกับบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกอื่นๆ เป็นปีที่สามติดต่อกันและยังคงรักษาสถานะสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (DJSI – Emerging Markets) ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ห้า นอกจากนั้น เรายังได้รับรางวัลความยั่งยืนดีเด่น (Best Sustainability) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลระดับแพลตทินัมด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis และครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก 50 อันดับแรกโดย ChemScore

การยอมรับเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการต่อยอดสำคัญจากกลยุทธ์ทางการเงินของเรา ในปีที่ผ่านมา เราออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond หรือ SLB) ที่มีมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ถือเป็นหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ตราสารดังกล่าวเชื่อมโยงกับเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง การรีไซเคิล PET ให้มากขึ้น และการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น

การกำกับดูแลกิจการ

ในทศวรรษที่ผ่านมา เราเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการด้วยการออกนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ๆ และแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อช่วยชี้แนวทางสู่ความเลิศทางจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการให้กับคณะกรรมการผู้บริหาร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมยินดีอย่างมากกับการแต่งตั้ง ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ในตำแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมากด้วยประสบการณ์เชิงลึกในฐานะกรรมการบริหารและผู้มีวิจารณญาณเชิงธุรกิจในวงการพลังงานหมุนเวียน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการและการฝึกอบรมที่หลากหลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมา รายงานบรรษัทภิบาลของเราได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ แนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ยังได้ต่ออายุการรับรองให้กับบริษัทฯด้วย เราจะพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่ามีการนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอรัปชันไปใช้จริงตรงตามจุดประสงค์

แสดงความขอบคุณ

ผมขอขอบคุณกรรมการบริหารทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ไอวีแอลประสบความสำเร็จต่อไป ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำหรับความเป็นผู้นำ และขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวไอวีแอลทุกท่าน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ร่วมฝันและประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านและขออวยพรให้พวกเขาขับเคลื่อนบริษัทเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 2030 ได้สำเร็จนายศรี ปรากาช โลเฮีย

ประธานกรรมการ


1 ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ Oxiten