บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาโดยบริจาคเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจังหวัดระยอง


บริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA ให้การสนับสนุนแคมป์ภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กนักเรียนหญิงด้วยการให้โอกาสเด็กๆในการเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะที่จะทำให้พวกเค้ามีโอกาสที่จะได้ทำงานและมีรายได้ที่สูงในอุตสาหกรรมที่มีความเติบโต


บริษัท Indorama Ventures Poland มอบเงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบและผู้ได้รับรางวัลระดับโอลิมปิกในสาขาเคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, นิเวศวิทยา, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และภาษาอังกฤษ


บริษัท Indorama Ventures Europe จัดสัปดาห์กระบวนการเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการทำงานในอนาคตในสาขาการบำรุงรักษาและช่างเทคนิคการผลิต


บริษัท Indorama Ventures Corlu PET Sanayi จัดโครงการฝึกงานสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีสามคนที่บริษัทรับเป็นพนักงานที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและอีกสองคนเป็นพนักงานทรัพยากรบุคคลและนักเรียนอีกสองคนทีแผนกคลังสินค้า


Orion Global PET จัดอบรมพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียน 6 คนของจาก Baltijos โดยพนักงานวิศวกรของบริษัทจากสาขาต่างๆมาอบรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเชิงปฏิบัติในการทำงาน


บริษัท EcoMex ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่ (INEA) ส่งเสริมและดำเนินการให้กับคนทำงานเรียนเพื่อให้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้น


บริษัท Indorama Ventures Poland ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกคณะเคมีมหาวิทยาลัยวอร์ซอว์ ในการเยี่ยมชมโรงงานดูกระบวนการผลิต PET และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับพนักงานของเรา


อินโดรามา เวนเจอร์ส โปแลนด์ สนับสนุนของขวัญและแกดเจ็ตสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ''Translation Master'' แห่งชาติโปแลนด์ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมเป็นสอปนเซอร์งาน Dragonfly 360's Wo=Men Summit 2019 เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจแก่ผู้หญิงและให้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความสำคัญของการรีไซเคิล


บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ นำน้องๆที่เข้าร่วมโครงการประกวดระบายสีเข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดนครปฐมเพื่อให้น้องๆเห็นถึงข้อดีของการจัดการขยะและการรีไซเคิล PET


บริษัท จัดฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการจัดการ 5 ส และพาเยี่ยมชมโรงงานแก่นักเรียนและครูจากโรงเรียนเทคนิคกวางโจว


Performance Fibers Operations เม็กซิโกจัดโครงการฝึกงานสำหรับพยาบาล 2 คนและวิศวกร 1 คนเพื่อให้พวกเขามีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงานของบริษัทเพื่อให้น้องๆได้มีได้ได้งานในอนาคต


บริษัท Textilcord Steinfort ลักเซมเบิร์ก ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐศาสตร์ในการจัดวันเปิดบ้านลักเซมเบิร์ก ครั้งที่ 14 ทำให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติเพื่อนและผู้สนใจเกี่ยวกับงานของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติบริษัท PETform โคราชได้มอบของขวัญอาหารและของขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนนากลางและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 2 คนที่โรงเรียนวัดสลักได


พนักงานจิตอาสา บริษัทIndorama Ventures Xylenes and PTA ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ การบำรุงรักษาทั่วไป การนำเสนอเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนของกิจกรรมของ โรงเรียนเรื่องพลังงานรถสีเขียว เมืองในอนาคต โรงเรียนบลู ริบบอน และ สมาคมอเมริกันมอนเตสซอรี่


บริษัท Performance Fibers (Kaiping) สนับสนุนทุนการศึกษาการแข่งขันดนตรีและการออกเสียงในโรงเรียนประถมใกล้โรงงาน


บริษัท PT.Indorama Ventures มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีที่อาศัยอยู่ที่ Desa Kembangkuning และ Desa Cibinong.


Indorama Ventures Europe ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในอนาคตในด้านการบำรุงรักษาหรือการผลิต


บริษัท Indorama Ventures PTA Montreal มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกงานให้ได้ศึกษาต่อจำนวนสองทุน โดยนักศึกษาทั้งสองคนนี้กำลังศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ École de technologie supérieure (ETS).


บริษัท Indorama Ventures Polymers Mexico ให้การต้อนรับนักศึกษาวิศกรเคมีจาก Guanajuato University ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน การเยี่ยมชมครั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเห็นถึงทางเลือกของเส้นทางอาชีพอุตสหกรรมปิโตเคมี

นักศึกษาจาก Shipping and Transport Collage เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Venture Europe.


บริษัท Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited ด้วยความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ให้การสนับสนุนนักเรียนหกคนจากมหาวิทยาลัย Thanlyin Technological University ในโครงการฝึกงานที่โรงงาน Indorama ในประเทศพม่า

บริษัท PT. Indorama Polychem Indonesia มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในชุมชน Densa Kembangkuning และ Desa Cibinong ที่เรียนดีและมีคุณสมบัติเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจากบริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA และ บริษัท AlphaPet ร่วมกันให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับไฟฟ้าในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์


บริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA ให้การสนับสนุนแคมป์ภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กนักเรียนหญิงด้วยการให้โอกาสเด็กๆในการเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะที่จะทำให้พวกเค้ามีโอกาสที่จะได้ทำงานและมีรายได้ที่สูงในอุตสาหกรรมที่มีความเติบโต


ทีมงานด้านการศึกษาของบริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA และ บริษัท AlphaPet ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการรีไซเคิลที่โรงเรียน Cedar Ridge Middle School

บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o. ร่วมกับโรงเรียนมัธยม Liceum im. Ziemj Kujawskiej ใน Wloclawek (LZK) จัดสัมนาในหัวข้อ ‘PET as a valuable resource’ และจัดการแข่งขันสร้างการรับรู้เรื่อง PET


บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o. สนับสนุนมูลนิธิ Art of the Living และโครงการ “ Give Children a Vacation”

บริษัท Indorama Ventures Corlu มอบกระเป๋าแก่ลูกๆของพนักงานที่เริ่มไปโรงเรียนในวันแรก


บริษัท Indorama Ventures Polymers Mexico บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียน “Melchor Ocampo” ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2560

บริษัท Indorama Ventures Polimeros จัดงานคริสมาสต์ปาร์ตี้และมอบของขวัญแก่เด็กที่ศูนย์เลี้ยงเด็ก California Day Care


บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA สนับสนุนงานเลี้ยงอาหารค่ำการกุศลที่จัดโดย United Way Women’s Leadership Council โดยรายได้จากงานนำไปสมทบทุน Hospice of the Valley’s Children’s Bereavement Fund