บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดโครงการ "ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและบุคคลทั่วไปเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและการรีไซเคิลพลาสติกPETซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายประเทศเรื่องการจัดการขยะโดยโรงเรียนที่เข้ารับอบรมจะได้รับชุดความรู้ PETพลาสติกรีไซเคิลได้ ชุดความรู้แสนสนุก แผ่นพับให้ความรู้เรื่องพลาสติก การรีไซเคิลพลาสติก PET และโปสเตอรรณรงค์การรีไซเคิล PET

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรมสามารถติดต่อได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร 02-661-6661 ต่อ 240 หรือ 252 อีเมล recyclingeducation@indorama.net

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2561

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2562

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2563

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2564

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2565
เนเธอร์แลนด์ :

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เรื่องการรีไซเคิล

30 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพนักงานจากอินโดรามา เวนเจอร์ส นำทีมโดย Roan't Mannetj ช่างเทคนิคการผลิต มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพีอีที และการรีไซเคิลให้แก่นักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา BSO De Driehoek ในรัฐ Oostvoorne ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกิจกรรมในห้องเรียนครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติกประเภทที่1 พีอีที ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100%

กิจกรรมภายในห้องเรียนได้อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลและวิธีง่ายๆที่เด็กๆและครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการเริ่มคัดแยกขยะที่บ้านและโรงเรียน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เชิญชวนให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเปิดโอกาสที่ดีให้แก่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในฐานะช่างเทคนิคที่อินโดรามา เวนเจอร์ส และทำให้เด็กๆได้ให้เห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล PET เพราะเราเชื่อว่าเด็กคือผู้ขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่อนาคต


กานา :

เราได้ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอล จัดโครงการอบรมพิเศษแก่ครูเพื่ออบรมการจัดการขยะและพลาสติกซึ่งครูสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปแบ่งปันและประยุกต์ใช้ในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและการจัดการขยะอย่างเหมาะสม


โปแลนด์ :

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศโปแลนด์ จัดกิจกรรมวันรีไซเคิลโลก

28 เมษายน 2565

ทีมส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลPET อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศโปแลนด์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่โรงเรียน "Kujawska Przystan" ในเมือง Wtoctawek เพื่อส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแก่เด็กๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกและกระบวนการรีไซเคิลPET โดยกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนคำถามและคำตอบเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้เด็กๆเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศโปแลนด์ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำดื่ม PET

26 พฤศจิกายน 2564

บริษัท Indorama Ventures Poland จัดประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากขวดPET ในหัวข้อ “ชุบชีวิตขวดPET” สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนประถมศึกษาเมือง Wloclawek โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คุณค่าของ PET ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

เด็กๆร่วมส่งภาพถ่ายผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดกว่า 50 ชิ้นงาน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก 10 ผลงานที่โดดเด่นและตัดสินผู้ชนะ 2 รางวัล

ทั้งนี้ พิธีรับรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องกิจกรรมกลางของโรงเรียน โดยมี Mr. Puneet Saini ตัวแทนจาก Indorama Ventures Poland เป็นผู้มอบรางวัล นอกจากนี้ ตัวแทนของไอวีแอลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล PET แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผลการประกวด ผู้ชนะคือเด็กหญิงอายุ 7 ขวบชื่อ Kornelia ได้รับรางวัลเป็นแล็ปท็อป และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายอายุ 8 ขวบชื่อ Mikoaj ได้รับจักรยาน ส่วนเด็กๆ ที่ผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับบัตรของขวัญจากร้านเครื่องเขียนและของขวัญจากทางไอวีแอล สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นว่าการรีไซเคิลมีความสำคัญและขวด PET ทุกขวดเมื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลก็เท่ากลับว่าได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งคือการนำกลับมาใช้ประโยชน์


สหรัฐอเมริกา :

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก

30 เมษายน 2565

Indorama Ventures Xylenes & PTA ในเมืองดีเคเตอร์ รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Chestnut Grove Elementary School for Earth Day เพื่อให้ความรู้และตรหนักถึงความสำคัญด้านการรีไซเคิลแก่คุณครู นักเรียนเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมความรู้ความสำคัญของการรักษ์โลกและการรีไซเคิลสามารถช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างไร การรีไซเคิลคืออะไรมีหมายความว่าอย่างไร และพวกเขาสามารถมีส่วนช่วยรีไซเคิลได้อย่างไร ประเภทของพลาสติก และวิธีสังเกตบนขวดบรรจุภัณฑ์ รวมถึงถังขยะรีไซเคิล

นอกจากนี้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างสิ่งของต่างๆที่ทำจากขวดพีอีทีรีไซเคิล เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า และอื่นๆ รวมถึงได้รับถุงผ้าที่ทำจากวัสดุพีอีที รีไซเคิลเพื่อนำกลับไปบอกต่อแก่ครอบครัวเพื่อช่วยสร้างความตระหนักในการรีไซเคิล

IVXP มีโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลPETแก่ชุมชนและโรงเรียนเข้าสู่ปีที่ 6 และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษา Chestnut Grove เพื่อให้ความรู้และจัดกรรมแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมกว่า 600 คน

ที่ เมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การรีไซเคิลปีที่ 5 ในธีม"Think Outside the Trash" ร่วมกับโรงเรียนมัธยม Austin ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาของเรา นับเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ โดยเราได้จัดกิจกรรมเต็มวันที่หอประชุมโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับ COVID-19 ภายในงานได้มีการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล การรีไซเคิลคืออะไร ความสำคัญของการรีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลและนักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็น “ทูตรีไซเคิล” ได้อย่างไรทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน ทั้งนี้โครงการได้รวมการแข่งขันที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักเรียน โดยสร้าง “ชมรมทูตรีไซเคิล” ซึ่งประกอบด้วยคุณครูและนักเรียนที่ช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลซึ่งป็นกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนการรวบรวม ชั่งน้ำหนักและจดบันทึก รายสัปดาห์ที่รวบรวมวัสดุที่รีไซเคิลได้ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแข่งขัน 3 รายการที่สามารถรวบรวมขวด PET กว่า 331 ปอนด์ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลให้ได้ถึง 4,000 ปอนด์ภายในสิ้นปี

ด้วยอัตราการรีไซเคิลที่ลดลง Indorama Ventures Xylenes & PTA ในเมืองดีเคเตอร์ รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ได้ส่งเสริมการรีไซเคิลด้วยโครงการส่งเสริมการศึกษากับโรงเรียนท่องถิ่น ร่วมกับทีมพันธมิตรด้านการศึกษา (Partner in Education หรือ PIE) โดยในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พร้อมเชิญชวนบริษัทในพื้นที่มาร่วมงานกับโรงเรียนด้วย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ การร่วมมือรูปแบบนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของหลายๆอาชีพในปัจจุบันและอนาคต เชื่อมโยงกับคุณภาพและความต้องการของระบบโรงเรียนรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจท่องถิ่น ทีมงานจาก Indorama Ventures Xylenes and PTA ได้พัฒนาแผนการศึกษาสำหรับนักเรียนและคณะครูเกี่ยวกับอินโดรามา เวนเจอร์ส พลาสติก PET และความสำคัญของการรีไซเคิล ปัจจุบันมีความร่วมมือกับสองโรงเรียน ได้แก่ Austin Middle School และ Hartselle High School

ในปี 2562 มีนักเรียนกว่า 1,200 คน และคุณครู 85 คน ร่วมโครงการส่งเสริมการรีไซเคิล Austin Middle School สามารถรีไซเคิลขยะกว่า 12,000 ปอนด์ โดยมี PET 1,157 ปอนด์ ส่วน Hartselle High School รวบรวม PET ได้ถึง 490 ปอนด์ โดย PET จากแต่ละโรงเรียนจะถูกนำไปส่งที่จุดรีไซเคิลในพื้นที่ และส่งต่อให้กับโรงงาน Indorama Ventures Sustainable Solutions (IVSS) ที่เมืองเอเธนส์ รัฐแอละแบมา เพื่อดำเนินการ พนักงานห้าคนจาก IVSS ได้อาสาเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวความสำคัญของการรีไซเคิล ได้ทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลรวมเป็นเวลา 240 ชั่วโมงในช่วง 6 สัปดาห์ และมีพนักงาน 1 คนร่วมโครงการนานถึง 10 เดือน (รวมเป็นเวลา 225 ชั่วโมง)

เราประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยอัตราการรีไซเคิลที่มากขึ้นและการขยายโครงการ และในปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเติมโตมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอีก 2 แห่งนั้นคือ Austin High School และ Austin Junior High School (ซึ่งมีนักเรียนรวามกันราว 1,900 คน) เราจะร่วมงานกับจุดรีไซเคิลท่องถิ่นและระบบโรงเรียนเมืองดีเคเตอร์เพื่อนำโครงการรีไซเคิลไปยังโรงเรียนทั่วเมือง


อินโดรามา เวนเจอร์ส ในรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ร่วมงานประจำปี 'Sprocket Sprint'

16 เมษายน 2564

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดการขยะรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับทีมเบสบอล Rocket City Trash Pandas จัดงานวิ่งประจำปี "Sprocket Sprint" Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร พร้อมการกิจกรรมล่าไข่อีสเตอร์ ที่เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐแอละแบมา โดยมีบริษัท Indorama Ventures Sustainable Solutions (IVSS) และ บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) เข้าร่วมการแข่งขันและจัดบูธเพื่อสนับสนุนเหล่านักวิ่ง ไอวีแอล ในฐานะผู้สนับสนุนได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะกว่า 600 ชุด เพื่อแจกคนที่มาร่วมงานและผู้สนใจ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี


บราซิล :

พนักงานจิตอาสาของเรา 10 คน ได้จัดกิจกรรมสันทนาการและเกมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงเหตุผลที่เราต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพ โดยจัดที่เมืองไกบู กิจกรรมในครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทำให้ความสะอาดชายหาดของเมืองและสามารถเก็บรวบรวมขวด PET กว่า 60 ตันเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแทนการทิ้งขยะสู่หลุมฝังกลบ

Indorama Ventures Polímeros ประเทศบราซิล ได้เปิดตัวโครงการจัดการขยะภายใต้แนวคิด 3Rs: Rethinking, Reusing and Recycling เพื่อเพิ่มความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิล PET เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชุมชม 3 แห่งที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานได้เข้าร่วมโครงการ พนักงานอินโดรามา เวนเจอร์ส 10 คนได้อาสาดำเนินโครงการหลายชั่วโมงต่อเดือน โดยบริษัทได้เตรีย,หลักสูตรการศึกษาเรื่องรีไซเคิล กิจกรรมงานประดิษฐ์จาก PET และจัดการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลมากขึ้น

Associação de Moradores da Praia de Gaibu เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายหาดที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวบนชายฝั่งเปร์นัมบูกู เขตเทศบาล คาโบ เดอ ซานโต อกอสทินโฮ มีผู้อาศัยในชุมชนนี้กว่า 350 คนเข้าร่วมโครงการและเก็บขวด PET ได้ถึง 281 กิโลกรัม หนึ่งในสมาคนผู้อยู่อาศัยได้เห็นความพยายามเก็บกวาดของผู้คนเพิ่มขึ้น และประเมินการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลดลง 30% ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2562 ถึง เดือนมกราคมปี 2563 ผู้อาศัย 90 คนจาก Lar do Amanhã เขตเทศบาล คาโบ เดอ ซานโต อกอสทินโฮ ได้เข้าร่วมโครงการและเก็บ PET ได้ 51 กิโลกรัมและผู้อาศัย 50 คนจาก Creche California สถานดูแลเด็ก 40 คนอายุ 2 ถึง 6 ปีในเขตเทศบาล Ipojuca ได้เข้าร่วมโครงการและเก็บ PET ได้ 142 กิโลกรัม รวมกันได้ PET จำนวน 474 กิโลกรัม (ประมาณ 40,000 ขวด) นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เราได้เห็นประโยชน์ของโครงการนี้อย่างชัดเจน นำไปสู่ชุมชนที่สะอาด การสร้างอาชีพในพื้นที่ ลดปริมาณของขวด PET ที่ถูกนำไปฝั่งกลบ และสร้างเศรษฐกิที่หมุนเวียนมากขึ้น


เม็กซิโก :

Indorama Ventures Polymers Mexico ดำเนินโครงการรีไซเคิลต่อเนี่องเป็นปีที 2 หลังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเพิ่มเติมจากการมอบถังขยะที่ผ่านมา ทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์สได้ไปเก็บขวด PET ที่โรงเรียน เพื่อนำไปรีไซเคิลที่โรงงาน นอกจากนี้ Indorama Ventures Polymers Mexico ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ECOCE สมาคมพลเรือนด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ช่วงส่งเสริมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ อย่างถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมรีไซเคิล PET สนับสนุนแนวคิดและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม