บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดโครงการ "ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและบุคคลทั่วไปเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและการรีไซเคิลพลาสติกPETซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายประเทศเรื่องการจัดการขยะโดยโรงเรียนที่เข้ารับอบรมจะได้รับชุดความรู้ PETพลาสติกรีไซเคิลได้ ชุดความรู้แสนสนุก แผ่นพับให้ความรู้เรื่องพลาสติก การรีไซเคิลพลาสติก PET และโปสเตอรรณรงค์การรีไซเคิล PET

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรมสามารถติดต่อได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร 02-661-6661 ต่อ 240 หรือ 252 อีเมล recyclingeducation@indorama.net

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2561

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2562

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2563

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET ปี 2564
สหรัฐอเมริกา :

ด้วยอัตราการรีไซเคิลที่ลดลง Indorama Ventures Xylenes & PTA ในเมืองดีเคเตอร์ รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ได้ส่งเสริมการรีไซเคิลด้วยโครงการส่งเสริมการศึกษากับโรงเรียนท่องถิ่น ร่วมกับทีมพันธมิตรด้านการศึกษา (Partner in Education หรือ PIE) โดยในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พร้อมเชิญชวนบริษัทในพื้นที่มาร่วมงานกับโรงเรียนด้วย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ การร่วมมือรูปแบบนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของหลายๆอาชีพในปัจจุบันและอนาคต เชื่อมโยงกับคุณภาพและความต้องการของระบบโรงเรียนรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจท่องถิ่น ทีมงานจาก Indorama Ventures Xylenes and PTA ได้พัฒนาแผนการศึกษาสำหรับนักเรียนและคณะครูเกี่ยวกับอินโดรามา เวนเจอร์ส พลาสติก PET และความสำคัญของการรีไซเคิล ปัจจุบันมีความร่วมมือกับสองโรงเรียน ได้แก่ Austin Middle School และ Hartselle High School

ในปี 2562 มีนักเรียนกว่า 1,200 คน และคุณครู 85 คน ร่วมโครงการส่งเสริมการรีไซเคิล Austin Middle School สามารถรีไซเคิลขยะกว่า 12,000 ปอนด์ โดยมี PET 1,157 ปอนด์ ส่วน Hartselle High School รวบรวม PET ได้ถึง 490 ปอนด์ โดย PET จากแต่ละโรงเรียนจะถูกนำไปส่งที่จุดรีไซเคิลในพื้นที่ และส่งต่อให้กับโรงงาน Indorama Ventures Sustainable Solutions (IVSS) ที่เมืองเอเธนส์ รัฐแอละแบมา เพื่อดำเนินการ พนักงานห้าคนจาก IVSS ได้อาสาเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวความสำคัญของการรีไซเคิล ได้ทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลรวมเป็นเวลา 240 ชั่วโมงในช่วง 6 สัปดาห์ และมีพนักงาน 1 คนร่วมโครงการนานถึง 10 เดือน (รวมเป็นเวลา 225 ชั่วโมง)

เราประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยอัตราการรีไซเคิลที่มากขึ้นและการขยายโครงการ และในปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเติมโตมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอีก 2 แห่งนั้นคือ Austin High School และ Austin Junior High School (ซึ่งมีนักเรียนรวามกันราว 1,900 คน) เราจะร่วมงานกับจุดรีไซเคิลท่องถิ่นและระบบโรงเรียนเมืองดีเคเตอร์เพื่อนำโครงการรีไซเคิลไปยังโรงเรียนทั่วเมือง


อินโดรามา เวนเจอร์ส ในรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ร่วมงานประจำปี 'Sprocket Sprint'

16 เมษายน 2564

ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดการขยะรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับทีมเบสบอล Rocket City Trash Pandas จัดงานวิ่งประจำปี "Sprocket Sprint" Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร พร้อมการกิจกรรมล่าไข่อีสเตอร์ ที่เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐแอละแบมา โดยมีบริษัท Indorama Ventures Sustainable Solutions (IVSS) และ บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) เข้าร่วมการแข่งขันและจัดบูธเพื่อสนับสนุนเหล่านักวิ่ง ไอวีแอล ในฐานะผู้สนับสนุนได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะกว่า 600 ชุด เพื่อแจกคนที่มาร่วมงานและผู้สนใจ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

บราซิล :

Indorama Ventures Polímeros ประเทศบราซิล ได้เปิดตัวโครงการจัดการขยะภายใต้แนวคิด 3Rs: Rethinking, Reusing and Recycling เพื่อเพิ่มความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิล PET เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชุมชม 3 แห่งที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานได้เข้าร่วมโครงการ พนักงานอินโดรามา เวนเจอร์ส 10 คนได้อาสาดำเนินโครงการหลายชั่วโมงต่อเดือน โดยบริษัทได้เตรีย,หลักสูตรการศึกษาเรื่องรีไซเคิล กิจกรรมงานประดิษฐ์จาก PET และจัดการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลมากขึ้น

Associação de Moradores da Praia de Gaibu เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายหาดที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวบนชายฝั่งเปร์นัมบูกู เขตเทศบาล คาโบ เดอ ซานโต อกอสทินโฮ มีผู้อาศัยในชุมชนนี้กว่า 350 คนเข้าร่วมโครงการและเก็บขวด PET ได้ถึง 281 กิโลกรัม หนึ่งในสมาคนผู้อยู่อาศัยได้เห็นความพยายามเก็บกวาดของผู้คนเพิ่มขึ้น และประเมินการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลดลง 30% ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2562 ถึง เดือนมกราคมปี 2563 ผู้อาศัย 90 คนจาก Lar do Amanhã เขตเทศบาล คาโบ เดอ ซานโต อกอสทินโฮ ได้เข้าร่วมโครงการและเก็บ PET ได้ 51 กิโลกรัมและผู้อาศัย 50 คนจาก Creche California สถานดูแลเด็ก 40 คนอายุ 2 ถึง 6 ปีในเขตเทศบาล Ipojuca ได้เข้าร่วมโครงการและเก็บ PET ได้ 142 กิโลกรัม รวมกันได้ PET จำนวน 474 กิโลกรัม (ประมาณ 40,000 ขวด) นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เราได้เห็นประโยชน์ของโครงการนี้อย่างชัดเจน นำไปสู่ชุมชนที่สะอาด การสร้างอาชีพในพื้นที่ ลดปริมาณของขวด PET ที่ถูกนำไปฝั่งกลบ และสร้างเศรษฐกิที่หมุนเวียนมากขึ้น

เม็กซิโก :

Indorama Ventures Polymers Mexico ดำเนินโครงการรีไซเคิลต่อเนี่องเป็นปีที 2 หลังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเพิ่มเติมจากการมอบถังขยะที่ผ่านมา ทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์สได้ไปเก็บขวด PET ที่โรงเรียน เพื่อนำไปรีไซเคิลที่โรงงาน นอกจากนี้ Indorama Ventures Polymers Mexico ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ECOCE สมาคมพลเรือนด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ช่วงส่งเสริมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ อย่างถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมรีไซเคิล PET สนับสนุนแนวคิดและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม