อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศบราซิลได้สนับสนุนโครงการ Horta Terra Coração (สวน-โลก-หัวใจ) อย่างต่อเนื่องด้วยเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้คนได้มีอาชีพปลูกผักสวนครัว ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในโครงการ เพิ่มความมั่นคงให้กับสมาชิกครอบครัวและกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน โครงการนี้เริ่มต้นจากความช่วยเหลือแก่ 27 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันอาศัยที่ ชุมชน Vila Claudete ในเมือง Cabo de Santo Agostinho และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

การดำเนินโครงการจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการและวิศวกรรมสำหรับบำรุงรักษา ครอบครัวใหม่ๆได้ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้เพื่อเสริมกำลังแรงงาน สร้างความยั่งยืนให้โครงการในระยะยาว และอินโดรามา เวนเจอร์สยังดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบน้ำ ไฟฟ้า การฝึกอบรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมชุมชนที่ยั่งยื่นให้กับผู่รวมโครงการทุกคน


PETForm ลพบุรีให้เงินทุนสนับสนุนโครงการผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่วัดถ้ำทาโก้เพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว


บริษัท Indorama Ventures Polímeros จัดฝึกอบรมการทำอาหารให้แก่คุณแม่ของเด็กๆที่อยู่ที่ Day care California วัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงเหล่านี้ทำธุรกิจด้านอาหาร


บมจ. อินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสตรี้ (นครปฐม) จัดโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทยและแกะสลักผลไม้ให้กับชาวบ้านจากชุมชนขุนแก้วเพื่อช่วยให้พวกเขามีทักษะและมีรายได้เสริม


พนักงานจิตอาสาบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีย์ ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรวเรียนวัดประชานารถและโรงเรียนวัดคลองทางหลวง จังหวัดนครปฐม


ทีม CSR ลพบุรีมอบอุปกรณ์กีฬาได้แก่บาสเกตบอล ฟุตบอล แชร์บอล ห่วงฮูล่าฮูบ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทร์


บริษัท PT.Indorama Ventures Indonesia มอบของแก่หัวหน้าผู้นำชุมชน Cihuni เพื่อเฉลิมเทศการวันอีดิ้ลอัฎฮา


บริษัท Indorama Ventures Europe จัดฉลองปาร์ตี้ Sinterklaas ประจำปีโดยสนับสนุนของกิจกรรมของเด็ก


บริษัท Glanzstoff Sicrem จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชน Sicrem และได้จัดเตรียมบุฟเฟต์อาหารเรียกน้ำย่อยในระหว่างวันที่ชุมชนได้รับเชิญให้เยี่ยมชมโรงงาน


ทีมพนักงานลพบุรีลงพื้นที่สัมภาษณ์คนในชุมชนถึงผลกระทบของโรงานแก่ชุมชน ในโอกาสนี้บริษัทได้โปรโมทไม่ให้ชุมชนเผาไร่ข้าวเพื่อลด ปริมาณ PM2.5


บริษัท Avgol Mocksville ได้รวบรวมของจากกล่องที่พนักงานต้องการจะนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสไปมอบให้เด็กๆในช่วงคริสต์มาส


บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวันกรอกยายชาและมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบเพื่อเป็นทุนส่งเสริมสุขภาพพลานัยที่ดี โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม