บริษัท StarPet ในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับเป็นผู้สนับสนุนระดับ “Seal” จากสมาคมสวนสัตว์แห่งนอร์ท แคโรไลน่า (North Carolina Zoo Society หรือ NC Zoo) ซึ่งดำเนินการรวบรวมเงินสนับสนุนสวนสัตว์สาธารณะในนอร์ท แคโรไลน่า และภารกิจด้านการศึกษา การอนุรักษ์ การวิจัย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เรามีความยินดีที่จะได้รับการจดทะเบียนในบัญชีรายชื่อและได้รับการยอมรับจากชุมชนในฐานะองค์กรผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน NC Zoo และโครงการต่างๆ ที่สำคัญ หนึ่งในนั้น คือโครงการ Zoo-to-Do ซึ่งระดมทุนสำหรับปรับปรุงสวนสัตว์ รวมถึงโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต โดยทางสมาคมด้านสัตววิทยา (Zoological Society) จะนำมาใช้เพื่อบำรุงรักษาสถานที่และสัตว์ต่างๆ ตามความจำเป็น ในฐานะที่เป็นสวนสัตว์ทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก NC Zoo ได้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทดูแลเอาใจใส่สัตว์กว่า 1,600 ตัวและพันธุ์ไม้ 52,000 ต้น และยังเป็นผู้นำในการปกป้องสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่: https://www.nczoo.com/


The Wadden Sea National Park

บริษัท FiberVisions Varde (เดนมาร์ก) ร่วมมือกับ Wadden Sea National Park อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์กโดยเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนและส่งเสริมโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ทะเลวัดเดนเป็นพื้นที่ที่มีความเค็มเป็นพิเศษและเป็นที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงที่สำคัญระดับนานาชาติ พื้นที่นี้มีลักษณะตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากน้ำขึ้นน้ำลงและคลื่นเป็นตัวการที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ทุกวัน น้ำขึ้นน้ำลงเป็นแหล่งผลิตหนอนหอย หอยแมลงภู่ และสัตว์จำพวกกุ้ง การที่น้ำขึ้นน้ำลงทำให้เกิดการระบายน้ำวันละสองครั้ง และนี่เป็นตัวการสำคัญสำหรับการอพยพของนกหลายล้านตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง เพื่อที่จะมากินอาหารและพักระหว่างการเดินทาง บึงเกลือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับห่านและเป็ดโดยเฉพาะ

ทะเลวัดเดนยังมีบทบาทสำคัญเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของนกและแมวน้ำ และเป็นแหล่งเจริญพันธุ์ปลา นอกเหนือจากการเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์และพันธุ์พืชหลายชนิดแล้ว ทะเลวัดเดนยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในด้านการบุกเบิกที่ดินและการก่อสร้างเขื่อน ในปี 2014 ยูเนสโกได้กำหนดให้พื้นที่ 80% ของอุทยานแห่งชาติทะเลวาดเดนเป็นมรดกโลกเนื่องจากมีความโดดเด่นของพื้นที่ ทำให้วัดเดนเป็นมรดกโลกที่มีน้ำขึ้นน้ำลงที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งของประเทศเดนมาร์ก ประเทศเยอรมนีและประเทศฮอลแลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่: https://eng.nationalparkvadehavet.dk/