อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) มอบเงิน 1,000,000 บาทให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารราชสุดา ซึ่งเป็นที่ตั้งคลินิกทันตกรรมรากเทียม โดยการสนับสนุนเงินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม


บริษัท IVL Dhunseri Petrochem Industries อินเดีย จัดให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกด้านสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนในชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงาน


บริษัทในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส 3 แห่งในระยองจัดคลินิคเคลื่อนที่ให้บริการฟรีแก่ชาวบ้านจำนวน 344 คน โดยบริการนี้ครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กำรตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การนวดและการฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง


บริษัท StarPet ระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ Ronald McDonald House ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่จะสามารถอยู่ในที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงในขณะที่ลูกของพวกเขาเข้ารับการรักษากับแพทย์จากโรคร้ายแรงพนักงานบริษัท AlphaPet ร่วมกิจกรรม Dragon Boat โดยรายได้จากกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่มูลนิธิโรงพยาบาล Decatur-Morgan


พนักงานจิตอาสาไอวีแอลได้เข้าร่วมคัดกรองคนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ที่จังหวัดสุรินทร์และแม่ฮ่องสอน ในโอกาศนี้มูลนิธไอวีแอลได้มอบตุ๊กตำและหมอนเด็กที่พนักงานเย็บให้แก่น้องๆ ที่เข้ารับการผ่าตัด


บริษัท IVL Dhunseri Petrochem Industries อียิปมอบอาหารเด็ก ยา และหนังสือให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Al Orman


บริษัท Performance Fibers Operations Mexicoได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดฝึกซ้อมอพยพที่จัดโดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานคุ้มครองพลเรือนและหน่วยงานท้องถิ่น


บริษัทในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนโครงการ “อสม.ระยองชวนวิ่ง RUN Fast Stop Stroke” จำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเสื้อวิ่งของโครงการครั้งนี้ผลิตขึ้นจากเส้นใยรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท


พนักงานลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเขื่อนป่าสัก 2562 ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าโดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปมอบแก่สภากาชาดเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์


ทีม CSR ลพบุรีจัดอบรมเรื่องอันตรายของการเผานาข้าวและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่อาสาสมัครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนเพื่อให้นำไปสื่อสารต่อกับคนในชุมชนใกล้เคียง