มูลนิธิไอวีแอลได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อให้การผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ที่มีความผิดปรกติบนใบหน้าอื่นๆ เรายังคงให้การสนับสนุนสำหรับภารกิจในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลทางไกลที่ให้การผ่าตัดเต็มเวลา แต่ขาดเงินทุนที่จำเป็น นอกจากนั้นพนักงานของบริษัทที่สำนักงานใหญ่ของเราในกรุงเทพฯได้ทำถุงผ้าและหมอนสำหรับเด็กโดยเส้นใยที่ใช้ทำจากเส้นด้ายรีไซเคิลของเราเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยคัดกรองคนไข้กับมูลนิธิ

เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆให้เข้าถึงการผ่าตัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทำให้พวกเขามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2561 เราได้ขยายโครงการไปยังประเทศพม่าโดยมีผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการผ่าตัดกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่าจำนวน 379 คน