บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการรีไซเคิลขวด PET ที่ใช้แล้วโดยมีจุดรับบริจาคขวด PET ที่ใช้แล้ว ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 100 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และแบ่งปันความสุขให้สังคม