12 มกราคม 2562 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกบูธร่วมงานกิจกรรมวันเด็กกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยหัวใจไบโอ" ปลูกฝังแนวคิดการใช้วัสดุชีวภาพการลดปริมาณขยะเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานไอวีแอลร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและความสำคัญของการรีไซเคิลขวด PET พร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัด ณ ลานอเนกประสงค์หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากสุขุมวิท 64 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและรับของรางวัลกว่า 7,400 คน

แกลอรี่