บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “อสม.ระยองชวนวิ่ง RUN Fast Stop Stroke” จำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลทุกแห่ง และเสื้อวิ่งของโครงการครั้งนี้ผลิตขึ้นจากเส้นใยรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และภายในงานแถลงข่าวบริษัทฯ ได้ออกบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ความสำคัญของการรีไซเคิลขวด PET และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น (สตาร์พลาซ่า) อ.เมือง จ.ระยอง