ทีมกิจรรมเพื่อสังคมและหน่วยงานด้านความยั่งยืนของบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มอบชุดความรู้ให้แก่ สายการบินโรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET และร่วมพูดคุยเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน