ไอวีแอลร่วมปลูกจิตสำนึกคัดแยกขยะกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563

ไอวีแอลร่วมจัดกิจกกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ อาทิ เกมส์คัดแยกขยะ 4 ประเภท และโยนขวดพลาสติก PET ลงถังขยะรีไซเคิล สร้างความสนุกเพลิดเพลิน และเสริมทักษะความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ลงถัง รวมไปถึงเรื่องการรีไซเคิลให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้ ไอวีแอลได้มอบของเล่น ตุ๊กตา สมุดดินสอ ขนม และของรางวัลอีกมากมาย งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมกันเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งไอวีแอลหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ไอวีแอลลงพื้นที่จังหวัดระนอง สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

20-22 มกราคม 2563

ไอวีแอล ร่วมกับมูลนิธิแจนแอนออสก้า องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรประเทศสวิตเซอร์แลนด์และหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมก่อตั้งธนาคารขยะให้แก่โรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เดินสายให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลกับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ โดยได้รับเกียรตินายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ลงพื้นที่สอนและให้ความรู้กับเด็กๆ และชาวบ้านชุมชนมอร์แกนเกาะพยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะพยาม ชุมชนมอร์แกนเกาะเหลา รวมทั้ง โรงเรียนบ้านเกาะเหลา การลงพื้นที่ให้ความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมไปถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและเห็นถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้ รวมทั้งนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่โรงเรียนและชุมชน เป็นอีกการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน