บริษัทไอวีแอลในจังหวัดระยอง ได้แก่ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (ระยอง) บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) และ บริษัท อีเอส ไฟเบอร์วิชั่นส์ เชิญชวนพนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แว่นตา โลหะ ขวดสำหรับรีไซเคิลและเครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเสื้อผ้าที่ยังคงใช้งานได้บริจาคให้กับวัดซอยคีรี โดยวัดจะจัดการส่งต่อในส่วนที่รีไซเคิลได้และบางส่วนจะมอบให้แก่คนยากไร้

แกลอรี่