Indorama Ventures Poland Sp. Z.O.O.

เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2553

โรงงานแห่งนี้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งในข้อตกลงร่วมกับบริษัท SK Chemicals ประเทศอินโดนีเซีย ถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ที่เมือง Wloclawek ประเทศโปแลนด์ และเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2548 โดยมีข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่งเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับโรงงาที่จัดจำหน่ายสารตั้งต้น PTA และมีโรงงานท้องถิ่นที่สามารถส่งมอบสารตั้งต้นอื่นๆ อาทิ MEG และ DEG โดยโรงงานแห่งนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากการเข้าซื้อกิจการ มีการเพิ่มกำลังการผลิตขยายตลาดใหม่ เพิ่มเติมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ

ประเภท

โรงงานที่เข้าซื้อกิจการ

ที่ตั้ง

เมือง Wloclaweck ประเทศโปแลนด์

เทคโนโลยี

C.P. – Uhde Inventa Fischer SSP – Buhler

กำลังการผลิต

230,000 ตันต่อปี (ข้อมูลเมือเดือนธันวาคม 2560)

เครื่องหมายการค้า

-

ผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติก PET

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์
ดาวน์โหลด
Policy Statement IMS
Deklaracja Polityki ZSZ
ข้อมูลติดต่อ
Indorama Ventures Poland Sp. Z.O.O.
Main Office: ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek, Poland
โทรศัพท์: +48 54 416 64 42
โทรสาร: +48 54 416 64 49
sekretariat@pl.indorama.net