• ก้าวหน้าไปด้วยกัน

  พนักงานของเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของบริษัทฯ และมีส่วนช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ เรามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในการสร้างผู้นำเพื่อสืบทอดตำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการค้นพบและพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายของพนักงาน

 • การดำเนินงานระดับโลก

  อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ค้นพบและตอบรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก เราได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมงานมืออาชีพทั่วโลก เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยน และพัฒนาคุณค่าความรู้ระหว่างกัน ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่า

 • การมีส่วนร่วม

  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราสามารถเห็นได้จากการสำรวจเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงและได้รับคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกปี

 • ปฏิบัติงานด้วยความยั่งยืน

  เรามุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในสถานที่ทำงาน หนึ่งในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เรามีการติดตามและประเมินอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียเวลาโดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก