ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างผลกระทบในทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตลอดปี 2559 เรามีบทบาทในสมาคมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เราเป็นสมาชิกของสมาคมหลายแห่ง อันได้แก่ European PET Bottle Platform, Responsible Care Management Committee of Thailand (RCMCT), PETCycle project, PET Resin Association, Operation Clean Sweep, The Association of Plastic Recyclers, National Association for PET Container Resources, Committee of PET Manufacturers in Europe (CPME), Plastics Recyclers Europe, PET Container Recycling Europe (Petcore Europe), EDANA, Americas Fiber Manufacturing Association, British Plastics Federation Recycling Council และ The Employers’ Association of the Bavarian Chemical Industry เป็นต้น

ยอดเงินสนับสนุนสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2016 ประเภทขององค์กร ประเภทค่าใช้จ่าย ยอดเงินสนับสนุน (ดอลลาร์สหรัฐ)
2556 2557 2558 2559
World Economic Forum (Switzerland) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  • ค่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
255,000 255,000 382,500 459,000
CIRFS (European Association of chemical fiber producers) (Belgium) ล็อบบี้ยิสต์ กลุ่มตัวแทนผลประโยชน์ หรือองค์กรที่คล้ายกัน
  • ค่าสมาชิก
13,630 141,600 146,200 153,700
PET Resin Association (PETRA) (USA) สมาคมการค้า
  • ค่าสมาชิก
15,000 62,500 72,400 150,300
IVC - Industrievereinigung Chemiefaser e.V. (Germany) ล็อบบี้ยิสต์ กลุ่มตัวแทนผลประโยชน์ หรือองค์กรที่คล้ายกัน
  • ค่าสมาชิก
133,200 122,000 122,800 121,300
Committee of PET Manufacturers Europe (CPME) (Belgium) สมาคมการค้า
  • ค่าสมาชิก
  • เงินทุนสำรองฉุกเฉิน
74,100 63,300 70,000 115,200
เงินสนับสนุนรวมของ 5 ยอดสูงสุด 1,080,600 1,199,200 1,413,500 1,686,600

หมายเหตุ:
จำนวนนิติบุคคลภายในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส ของแต่ละปี ตามข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
- ปี 2556 หน้า 25-34 จำนวน 82
- ปี 2557 หน้า 26-34จำนวน 92
- ปี 2558 หน้า 24-33 จำนวน 113
- ปี 2559 หน้า 28-39 จำนวน 118