อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความภูมิใจในทีมผู้บริหารที่มีความเข้มแข็งและมากด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการ ผลงานที่ผ่านมาในการมีส่วนร่วมทำให้บริษัทเติบโตจนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในระยะเวลาอันสั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีถึงความสามารถของทีมผู้บริหาร นอกเหนือจากทีมผู้บริหารเหล่านี้ โรงงานแต่ละแห่งยังมีทีมบริหารการผลิตที่เป็นเลิศ ส่งผลให้เราสามารถลงทุนในหลายโครงการบนพื้นฐานของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ: ณ วันที่ 1 เมษายน 2567